Pierwszym dyrektorem szkoły był Stanisław Gałan

Matura 2020
 
Informacje dla maturzystów

UWAGA MATURZYŚCI

  • Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.
  • Część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy: aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Do egzaminu ustnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu oraz przekażą dyrektorowi szkoły, którą ukończyli lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, do której składali deklarację, informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. W przypadku gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie. Informację o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego wraz ze stosownym oświadczeniem nalezy złożyć do 25 maja 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze szkołą lub Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku.

Prosimy codziennie odwiedzać strony www.oka.gda.pl oraz www.cke.gov.pl.

Szczegółowe procedury maturalne obowiązujące w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaną Wam drodzy maturzyści przesłane mailem.

 
 
© 2020 Liceum Ogólnokształc±ce im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone :: Powered by http://exbee.pl