14 października 1972 roku patronem szkoły mianowano Leona Wyczółkowskiego
Historia szkoły
 
W Koronowie, położonym malowniczo w rozległym zakolu Brdy, w kotlinie otoczonej wzgórzami, na skraju Borów Tucholskich, w mieście o średniowiecznym rodowodzie, które rozwinęło się dzięki miłującym pracę i naukę cystersom, od 1946 roku znajduje się szkoła - Zespół Szkół Licealnych im. Leona Wyczółkowskiego.

W budynku przy ulicy Szkolnej koronowska młodzież pobierała nauki już w roku 1862; wtedy mieściła się w nim powszechna szkoła katolicka. Pierwszy rok działalności liceum, rok szkolny 1945/1946, rozpoczęto w dwóch budynkach: w budynku "szkoły białej" przy ulicy Sobieskiego i właśnie w budynku "szkoły czerwonej" przy ulicy Szkolnej. Zapisy ze szkolnej kroniki (prowadzonej przez Józefa Ceynowe - znanego kaszubskiego pisarza i poety, popularyzatora kultury Pomorza, wieloletniego nauczyciela i dyrektora szkoły w Koronowie) podaje, że 20 paĽdziernika 1945 roku budynek przy Szkolnej został zwolniony z kwater wojskowych 49. pułku piechoty i oddany szkole. W ciągu 6 dni budynek uporządkowano i zorganizowano w nim 14 izb lekcyjnych. W "czerwonej szkole" uczyły się dzieci Szkoły Powszechnej i młodzież Szkoły Powszechnej Dokształcającej Zawodowej. W 17 klasach było wtedy 739 uczniów, pracowało 16 nauczycieli. Ten pierwszy, trudny, powojenny rok szkolny zakończył się 28 czerwca nabożeństwem w kościele Najświętszej Marii Panny, rozdaniem świadectw i pożegnaniem uczniów klas siódmych. 10 listopada 1946 roku odbyła się uroczystość otwarcia i poświecenia Gimnazjum Ogólnokształcącego Koedukacyjnego. Jego dyrektorem został Feliks Kaute. W czterech oddziałach gimnazjum, mieszczącego się w "szkole czerwonej", uczyło się 160 uczniów.

Szkoła Dokształcająca Zawodowa przeniesiona została w całości do budynku "szkoły białej". Ważny w historii koronowskiej szkoły był rok 1949/1950 - na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty z dnia 24 lutego 1949 r. mocą decyzji Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, dotychczasowe gimnazjum stało się podstawą utworzenia Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej (tzw. 11 latki), przemianowanej póĽniej na Liceum Ogólnokształcące. Na siedzibę liceum przeznaczono budynek przy ulicy Szkolnej. Dyrektorem Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej w Koronowie został Stanisław Gałan, który sprawował te funkcje do roku 1951. Za jego kadencji, w roku 1951 odbył się pierwszy w historii szkoły egzamin maturalny - świadectwo dojrzałości wręczono wówczas 23 absolwentom.

Kolejnym dyrektorem liceum, w latach 1951-1967, był Józef Ceynowa. Dzięki jego staraniom, przy wydatnej pomocy i zaangażowaniu wielu mieszkańców Koronowa (wymienić należy nauczyciela wychowania fizycznego Lucjana Krzyżalowskiego oraz młodzież koronowskiego liceum i Zespołu Szkół Zawodowych), przy Liceum Ogólnokształcącym wybudowano sale gimnastyczne. Kolejnym dyrektorem o społecznikowskiej pasji był Zbigniew Nowakowski (mianowany na to stanowisko w roku 1971), który zainicjował i zrealizował rozbudowę szkoły. Wspomagali go zwłaszcza dwaj nauczyciele: chemik Alojzy Kraska i nauczyciela wychowania technicznego Lech Jankowski; w czynie społecznym pracowali uczniowie i ich rodzice. Uporządkowany został teren wokół szkoły - założono zieleńce, zasadzono krzewy i drzewa, otynkowano sale gimnastyczną i wybudowano nowe budynki gospodarcze. Pod salą gimnastyczną wygospodarowano pomieszczenia na klub, wybudowano fontannę, wyasfaltowano boisko, które zima stawało sie lodowiskiem. Po remoncie adaptacyjnym w budynku szkolnym, na strychu oddano do użytku pomieszczenia na bibliotekę, radiowęzeł, sklepik uczniowski, gabinet lekarski, ciemne fotograficzną i harcówkę. Przy pomocy ówczesnych władz miasta wybudowano również amfiteatr.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia Leona Wyczółkowskiego (14 padziernika 1972 roku), wręczenie sztandaru oraz odsłonięcie poświęconej patronowi tablicy pamiątkowej. I sztandar, i tablice ufundowały miejscowe zakłady pracy. Dbałość o estetykę szkoły szła w parze z poszerzeniem oferty edukacyjnej i wychowawczej. W roku 1970 dla uczniów klas maturalnych wprowadzono zajęcia fakultatywne - przyszli koronowscy maturzyści poszerzali swoja wiedzę uczestnicząc w blokach przedmiotowych: humanistycznym, biologiczno - chemicznym, matematyczno - fizycznym.

Uczniowie liceum brali udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, pracowali w kołach zainteresowań (matematycznym, biologicznym, historycznym, recytatorskim), trenowali dodatkowo na zajęciach SKS-u, jeĽdzili pod opieką swoich nauczycieli na wędrowne obozy. Kolejne zmiany organizacyjne przyniósł rok szkolny 1979/1980. Kuratorium w Bydgoszczy wydało decyzje o utworzeniu w Koronowie Zespołu Szkół. W jego skład, oprócz Liceum Ogólnokształcącego weszły szkoły zawodowe oraz Technikum Mechaniczne. Dyrektorem nowej placówki oświatowej został Zbigniew Nowakowski; dwa lata póĽniej zastąpił go Eugeniusz Banaszewski.

Lata 80. w historii koronowskiego liceum to okres niezwykłej aktywności młodzieży, mocno zaangażowanej w życie swojej szkoły i wspomaganej przez jej dyrekcje oraz nauczycieli. Działał samorząd, który organizował uczniowskie sejmiki, "humaniści" przygotowywali sesje naukowe poświęcone Janowi Kochanowskiego czy Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi i organizowali konkursy recytatorskie, pasjonaci teatru wystawiali inscenizacje szkolnych lektur, matematycy brali udział w zawodach. Do historii liceum przeszły występy szkolnego kabaretu, zostały organizowane do dziś otrzęsiny, połowinki, zwyczajowe pożegnanie maturzystów, czy obchodzony pierwszego dnia wiosny Dzień Samorządności.

W roku 1990 Zespół Szkół w Koronowie, decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy, został rozwiązany. Liceum Ogólnokształcące uzyskało zatem status samodzielnej placówki oświatowej. Jego dyrektorem została Irena Moys. Od roku 1999 do 2006 istniało także gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym, którego uczniowie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Szkoła liczy obecnie ponad 250 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i ok. 50 uczniów prywatnego gimnazjum "Awans" oraz zatrudnia 23 nauczycieli. Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych jest mgr Dorota Makowska.

Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function strona_glowna(), 0 passed in /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/strony/001.php on line 41 and exactly 1 expected in /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/inc/func.php:50 Stack trace: #0 /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/strony/001.php(41): strona_glowna() #1 /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/index.php(136): include('/usr/home/studi...') #2 {main} thrown in /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/inc/func.php on line 50