14 października 1972 roku patronem szkoły mianowano Leona Wyczółkowskiego
70-ta rocznica wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ
 

Pod okupacją niemiecką szczególnie tragiczny był los ludności żydowskiej. Przed II wojną światową mieszkało w Polsce ponad 3 miliony Żydów, co stanowiło około 10% ogółu mieszkańców. Z tej liczby, głównie w Związku Radzieckim, ale także ukrywając się przed Niemcami, ocalało nie więcej niż 300 tysięcy. Naziści właśnie na ziemiach polskich zorganizowali największe obozy koncentracyjne (np. Auschwitz-Birkenau), w których w nieludzkich warunkach przetrzymywani byli więźniowie zwożeni z całej okupowanej Europy. Jednocześnie hitlerowcy stworzyli tutaj obozy zagłady (prawdziwe "fabryki śmierci"), w których realizowane było "ostateczne rozwiązanie" (Endlösung). Polska, która formalnie była jednym ze zwycięzców w II wojnie światowej, wyszła z niej straszliwie okaleczona. W wyniku decyzji Wielkiej Trójki utraciła na rzecz ZSRR połowę swego przedwojennego terytorium i choć uzyskała kosztem Niemiec nabytki terytorialne na zachodzie i północy, to ostatecznie jej powierzchnia była o około 20% mniejsza niż przed wojną. W wyniku wojny i okupacji, eksterminacji Żydów, przesiedleń ludności będących konsekwencją zmian granicznych w porównaniu do 1939 r. liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się z około 35 milionów do ponad 24 mln, czyli do poziomu z końca XIX wieku. Jeżeli taką katastrofę demograficzną uznać za zwycięstwo, to strach pomyśleć, jak mogłaby wyglądać Polska przegrana. (materiały pobrane ze storny IPN)

KORONOWO W OBLICZU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 1 września 1939 roku niemieckie dywizje pancerne uderzyły w rejonie Koronowa. w nocy z 2 na 3 września 1939 roku większość sił polskiej dywizji piechoty została otoczona i stopniowo zniszczona. Wojska niemieckie zajęły miasto niemal że bez wystrzału 3 września, witane przez nieliczną kolonię niemiecką.

Od pierwszych dni okupacji ludność polska miasta i okolicy poddana została ostremu terrorowi ze strony okupanta. W eksterminacji Polaków obok oddziałów Wehrmachtu i policji niemieckiej bardzo aktywny udział brali również miejscowi Niemcy skupieni w zbrodniczej organizacji Selbstschutz. Ponurą rolę odegrało tutaj więzienie koronowskie, które w szybkim tempie zapełniło się Polakami. W jego pomieszczeniach urzędowała specjalna komisja, złożona z członków Selbstschutzu, gestapo i policji porządkowej, z miejsca ferująca wyroki. Skazanych na śmierć, zupełnie niewinnych ludzi wywożono samochodami do Buszkowa i stawiano przed plutonami egzekucyjnymi. Ogółem w paĽdzierniku 1939 roku hitlerowcy zamordowali tam około 150 Polaków. W ramach akcji skierowanej przeciwko działaczom społecznym i politycznym miasta Koronowa aresztowano pod pozorem przesłuchania na posterunku żandarmerii, 12 obywateli m. in. ówczesnego burmistrza. W rzeczywistości wywieziono ich tego samego dnia do pobliskiego lasu w Srebrnicy i tam zamordowano. W okresie nazistowskiej okupacji grabiono mienie, likwidowano i okrutnie dławiono jakiekolwiek oznaki polskości. Część mieszkańców Koronowa wysiedlono lub wywieziono na przymusowe roboty do III rzeszy - około 150 osób.

Na terenie Koronowa w okresie okupacji nie istniała żadna organizacja konspiracyjna. Głównym powodem takiego stanu rzeczy, był fakt, że prawie cała inteligencja została wymordowana bądĽ też wywieziona do generalnego Gubernatorstwa, zaś system inwigilacji i terroru wytworzony przez okupanta z góry paraliżował wszelkie przejawy jawnego oporu. Organizowano akcje charytatywne, potajemnie uczono języka polskiego, nie brakowało również ludzi odważnych, którzy ukrywali partyzantów i narażali własne życie w walce z okupantem.

Źródło: KORONOWO ZARYS DZIEJÓW MIASTA

"Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się."

prymas Stefan Wyszyński
 
 
© 2022 Liceum Ogólnokształc±ce im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone :: Powered by http://exbee.pl