14 października 1972 roku patronem szkoły mianowano Leona Wyczółkowskiego
Archiwum1
Sukces konkursowy
2013-06-25
 

Karolina Falkowska z klasy 2c zaja II miejsce w konkursie "Nauka i Kariera" zorganizowanym przez posa na sejm RP Jarosawa Katulskiego.

Rekrutacja trwa
2013-06-10
 

Dzie Nauki
2013-05-15
 

Harmonogram Dnia Nauki 2013Poamania pir
2013-05-07
 

To ju jest koniec...
2013-04-27
 

26 kwietnia uczniw klas trzecich wpisano w zaszczytny poczet absolwentw Liceum Oglnoksztaccego im. Leona Wyczkowskiego w Koronowie. Swoj obecnoci na uroczystoci zaszczycili nas: p. Maria Strk dyrektor Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, p. Micha Wsowicz asystent posa na sejm RP Jarosawa Katulskiego, p. Zbigniew Dziamski dyrektor Instytutu Techniki UKW w Bydgoszczy, p. Mirosawa Pietryga dyrektor Gimnazjum nr 1 w Koronowie. Wszystkim maturzystom wrczono wiadectwa ukoczenia szkoy, a wyrnionym uczniom i ich rodzicom pamitkowe dyplomy oraz nagrody ksikowe. By to czas podsumowa osigni tych dydaktycznych - wszystkie klasy uzyskay rednie ok. 4,0, sportowych, ale take dziaalnoci spoeczno-kulturalnej. Swoj niepodwaaln pozycj lidera ugruntowali: Klaudia Kawalec -stypendystka Rady Ministrw oraz Krystian Zikowski -stypendysta Marszaka Wojewdztwa uzyskujc najwysze rednie w szkole 5,13. Klasy drugie przygotoway krtk etiud poetycko-muzyczn i symboliczne anioy, by pniej nadszed czar wspomnie i poegna w gronie przyjaci ze szkolnej awy i wychowawcw. Na koniec ju tylko yczenia: "Bo zwycia mog Ci co wierz, e mog. Wszystkiego najlepszego, optymizmu i duo wiary we wasne siy".

Bezpieczna szkoa
2013-04-24
 

Komitet Honorowy
oraz JURY
Oglnopolskiego Konkursu
Bezpieczna Szkoa-Bezpieczny Ucze
stwierdzaj, e
Liceum Oglnoksztacce im. Leona Wyczkowskiego w Koronowie
zdobyo tytu
BEZPIECZNEJ SZKOY
oraz czonkostwo OGLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOY

Komitet Honorowy: Ewa Kopacz Marszaek Sejmu RP, Jerzy Wenderlich - Wicemarszaek Sejmu RP, Maria Paczyk-Pozdziej Wicemarszaek Senatu RP oraz przedstawiciele Rady Ministrw, Kuratorzy, Rektorzy Wyszych Uczelni, Przedstawiciele Miast i Regionw.

Nieza passa trwa
2013-04-22
 

22 kwietnia uczniowie: Maria Baranowska, Krystian Zikowski z 3c i Artur Krolik z klasy 2c zajli druynowo 2 miejsce w Konkursie Matematycznym "Taktyk-Praktyk" organizowanym o puchar Starosty Tucholskiego przez Zep Szk Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Serdecznie Gratulujemy!!!:)

wito Szkoy
2013-04-21
 

17 kwietnia obchodzilimy wito Szkoy poczone z obchodami Dnia Patrona - Leona Wyczkowskiego. W ogoszonym konkursie na portret malarza zwyciy Adam Bartniczak, ktry rwnie z klas 1g przygotowa najciekawsz wystaw o naszym patronie.

Dalsz cz uroczystoci uwietni niezwykle porywajcy "Kordian" w jake nieszablonowej, wspczesnej reyserii p. Wiesawy Meller wystawiony z niesamowitym polotem i kunsztem aktorskim przez uczniw klasy 2b. Nie jeden dyrektor teatru bdzie w przyszoci zabiega o nasze szkolne gwiazdy tego przedstawienia: Kasi Golasisk i Ol Rydelsk, yczymy im wszelkiej pomylnoci:) Tradycyjnie ju od bliska 20 lat przyznano nagrody LEONKI w rnych kategoriach. Na sam koniec wystpio nasze szkolne koo teatralne jzyka angielskiego z kryminaem "Pies ogrodnika" pod kierunkiem p. Jowity Mikowskiej.

wita matematyki cd.
2013-04-15
 

11 kwietnia w Zespole Szk Oglnoksztaccych im. Bartomieja Nowodworskiego w Tucholi odby si Matematyczny Maraton Maturzysty M^3, w ktrym Krystian Zikowski z klasy 3c zaj 2 miejsce. Tu za podium po wyrwnanej dogrywce uplasoway si Maria Baranowska i Kasia Sierzchaa. Zmagania byy icie sportowe liczy si czas, a zadania podzielone byy na trzy etapy: zamknite, krtkiej i rozszerzonej odpowiedzi. W tym doskonaym przedmaturalnym treningu oprcz organizatorw i nas wziy udzia nastpujce szkoy: Zesp Szk Lenych, Zesp Szk Licealnych i Technicznych, Zesp Szk Licealnych i Agrotechnicznych wszystkie z Tucholi oraz Liceum Oglnoksztacce z Czerska. Serdecznie gratulujemy!!!

wito matematyki
2013-04-08
 

Ju po raz sidmy w sobot 6 kwietnia nasz oglniak goci przedstawicieli 3 powiatw na finale Midzypowiatowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego. Bezkonkurencyjnym okazao si I Liceum Oglnoksztacce im. Bolesawa Krzywoustego z Naka nad Noteci, ktrego trzech reprezentantw zgarno wszystkie nagrody: 1-3 miejsce, tytu najlepszego matematyka i fizyka - czna suma nagrd ok. 700z.

Zwycizcy:

  • I miejsce: Wojciech ygas (najlepszy matematyk)
  • II miejsce: Piotr Ptak (najlepszy fizyk)
  • III miejsce: Katarzyna Raunest

Pozostali uczestnicy z: Zespou Szk Oglnoksztaccych w Tucholi, Zespou Szk Lenych w Tucholi, Zespou Szk Zawodowych w Koronowie otrzymali wyrnienia i nagrody ksikowe. Artur Krolik z naszego liceum osign drugi wynik w czci matematycznej. Ranga naszego konkursu z roku na rok wzrasta i do zaszczytnego grona honorowych patronw: Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Owiaty, Starosty Bydgoskiego doczy Instytut Techniki UKW w Bydgoszczy. Przyjacimi inicjatywy wspzawodnictwa w naukach cisych szk z naszego regionu s: Pan Jarosaw Katulski pose na sejm RP, Wojciech Porzych Starosta Bydgoski, Zenon Rydelski Przewodniczcy Rady Powiatu Bydgoskiego, Andrzej Koodziejczyk radny RM w Koronowie, Wiesaw Gancarek prezes GS Koronowo, Arkadiusz Kochaski waciciel firmy Akomp. Gratulujemy wszystkim zwycizcom i uczestnikom konkursu!!!

Nowy plan lekcji
2013-03-25
 

Na naszej stronie internetowej dostpny jest nowy plan lekcji obowizujcy od 25 marca.

Targi Edukacyjne
2013-03-12
 

12 marca uczniowie klas drugich i trzecich wzili udzia w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie z przedstawicielami najwikszych polskich uczelni jak rwnie cudowny spacer po redniowiecznej starwce na pewno bd miay pozytywny wpyw na wybr przyszej, inspirujcej kariery zawodowej:).

Ewaluacja zewntrzna
2013-03-05
 

W dniach 15.01-12.02 2013 r. miaa miejsce w naszej szkole ewaluacja zewntrzna przeprowadzona przez zesp wizytatorw ds. ewaluacji p. Grayn Szymask i p. Hieronima Bukowieckiego z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy. Raport z ewaluacji mona przeczyta pod nastpujcym linkiem raport .

Porozumienie z UKW w Bydgoszczy
2013-02-05
 

W dniu 5 lutego 2013 roku Pan Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagrski i Pani Dyrektor Liceum Oglnoksztaccego im. Leona Wyczkowskiego w Koronowie podpisali porozumienie o wsppracy, ktrej celem jest opieka nad uczniem zdolnym, inspirowanie nauczycieli do twrczych poszukiwa, wymiana dowiadcze oraz promocja nauki i Uniwersytetu w Koronowie. To wielkie wydarzenie w historii naszej szkoy i nobilitacja. Inicjatorem zacienienia kontaktw z Uniwersytetem jest Pan Pawe Baran. Zapraszamy do odwiedzenia strony uczelni i zapoznania si z artykuem na ten temat www.ukw.edu.pl.

Studniwka 2013
2013-02-15
 

W sobot 2 lutego 2013 roku w OW agiel w Pieczyskach odby si Bal Studniwkowy Maturzystw Liceum Oglnoksztaccego im. Leona Wyczkowksiego w Koronowie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej najwaniejszej szkolnej imprezy na stronach Gazety Pomorskiej: artyku i galeria

Siatkwka na 6+
2013-02-05
 

Dnia 28 stycznia na hali MGOSiR w Koronowie odbyy si mistrzostwa powiatu w pice siatkowej szk ponadgimnazjalnych. W zawodach bray udzia trzy szkoy - LO Koronowo, ZSZ Koronowo i ZSAE Karolewo. Rozgrywski odbyway si systemem "kady z kadym". Pod opiek pani Lidii Falkowskiej obie nasze druyny: dziewczt i chopcw, wygray rywalizacj i zajy I miejsca, tym samym awansujc do wierfinau wojewdzkiego. Gratulujemy !!!

Konkurs poarniczy
2013-02-05
 

Dnia 01.02.2013 roku 14 osb z naszej szkoy pod opiek pani Anny Jastrzbskiej wzio udzia w gminnych eliminacjach do Oglnopolskiego Turnieju Wiedzy Poarniczej, ktrego celem jest popularyzowanie przepisw i ksztatowanie umiejtnoci w zakresie ochrony ludnoci, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpoarowej. Pierwsze miejsce w eliminacjach gminnych zaja uczennica klasy IIb Magdalena Kodziska i bdzie reprezentowaa nasz szko w eliminacjach powiatowych, ktre odbd si w Solcu Kujawskim.

Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw:)

Fakultety
2013-01-14
 

Fakultety z klas 3b zostaj odwoane.

Konkurs polonistyczny
2013-01-02
 

Konkurs "Polszczyzna na co dzie" przeprowadzony zosta jeszcze przed witami w Liceum Oglnoksztaccym im. Leona Wyczkowskiego w Koronowie przez polonistki - Wiesaw Meller i Magorzat Karnowsk. Przeznaczony by dla wszystkich uczniw szkoy, a wic licealistw i gimnazjalistw. Pytania konkursowe skupiay si przede wszystkim wok poprawnoci jzykowej, znajomoci zwizkw frazeologicznych, synonimw i antonimw. Celem organizatorw byo stworzenie uczniom moliwoci sprawdzenia wasnej wiadomoci jzykowej i oczywicie uczulenie na konieczno posugiwania si poprawn polszczyzn, take korzystania z rnego rodzaju sownikw i poradnikw jzykowych. Zainteresowanie byo stosunkowo due, gdy swj udzia zadeklarowao pidziesiciu uczniw.

Wyoniono 3 zwycizcw, dla ktrych przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  • I miejsce - Julia Sabiniarz - 3 G
  • II miejsce - Aleksandra Kamasa - 2 B
  • III miejsce - Julia Lipkowska - 3 D
wita, wita...
2012-12-20
 

Teatr na przestrog
2012-12-15
 

2.12.2012 roku mielimy okazj goci w murach naszej szkoy Teatr Impresaryjny "Antrakt" ze spektaklem edukacyjno-profilaktycznym pt."Wpadka". W gwnych rolach wystpili aktorzy Teatru Polskiego z Bydgoszczy: Magorzata Witkowska i Marian Jaskulski. Spektakl w bardzo przystpnej formie, operujcy dynamicznym dialogiem, fragmentami pamitnikw nastolatki ukaza, jak atwo mog rozluni si wizi midzy rodzicami i dziemi, jak szybko mona dosta si na t drug stron ycia, gdzie krluj narkotyki, przemoc i alkohol. Rodzice, wspominajc wasn modo - usiuj odnale odpowied na pytanie - kiedy i dlaczego utracili kontrol nad wasnym dzieckiem. Pamitnik, pozwoli im odkry wiat modych - rwienikw crki, jego jzyk, idoli, hierarchie wartoci, zagroenia, jakie niesie dla modych umysw. Tematyka ta, moe sta si dla nas przyczynkiem do wielu ciekawych dyskusji.

Koo teatralne JA
2012-12-13
 

Po ubiegorocznych sukcesach Koa Teatralnego Jzyka Angielskiego jego dziaania nabieraj rozmachu: 7.12.2012 Uczniowie wraz z opiekunem Jowit Mikowsk wzili udzia w XII Seminarium Naukowym na Wydziale Budownictwa UTP w Bydgoszczy. Tematem seminarium bya Aktualna Problematyka Badawcza Studenci dla Miasta i Regionu. Uczniowie mieli moliwo wysuchania prezentacji w jzyku polskim i angielskim czonkw Koa Naukowego Wydziau Budownictwa, ktremu przewodniczy absolwentka naszego oglniaka in. Agnieszka Grucka. Swoje prezentacje przedstawiali take inni absolwenci koronowskiego liceum - ukasz Turostowski i in. Beniamin Grycz (wychowankowie p. Pawa Baran). Na Seminarium zosta zaproszony go specjalny z Holandii. Uczniowie naszej szkoy mogli rwnie wysucha wykadu gocia. Wizyta Na UTP bya kolejna moliwoci uczestnictwa w wykadach akademickich.

Poniewa wczeniej tzn. w padzierniku br. uczestnicy koa mieli moliwo wzi udzia w wykadzie z psychologii. Odby si on w Instytucie Rnic Indywidualnych Wydziau Psychologii UKW w Bydgoszczy. Interesujcy wykad dr Magorzaty Wjtowicz-Dacka na temat inteligencji ludzkiej i zwierzt poszerzy zainteresowania uczniw. Mieli oni rwnie moliwo zwiedzi Wydzia Psychologii.

Bruksela w nagrod
2012-12-11
 

Pani Magorzata Kujawiska wraz z Paulin Bakalarsk - tegoroczn absolwentk w nagrod za grand prix Festiwalu Piosenki Angielskiej na pocztku miesica uczestniczyy w 5 dniowej wycieczce do Brukseli. Serdecznie gratulujemy.

Mikoajki 2012
2012-12-07
 

Impreza organizowana od prawie 20 lat...

Dnia 6 grudnia br. aby tradycji stao si zado klasa Ib pod opiek p. I. Klajbor zorganizowaa Mikoajki dla uczniw Zespou Szk w Koronowie. Wydarzenie to ju na stae wkomponowao si w kalendarz szkolnych imprez i jest jego nieodczn czci. Od lat uczniowie naszej szkoy z wielkim zaangaowaniem przygotowuj t uroczysto. Dla kadego wychowanka zaprzyjanionej z naszym oglniakiem placwki zostaa przygotowana paczka z prezentem niespodziank i mnstwem sodyczy. Sodkoci nie zabrako rwnie na stoach, a to wszystko dziki pomocy rodzicw, ktrzy bardzo aktywnie zaangaowali si w projekt. Serdeczne podzikowania nale si paniom: Berlickiej i Popa, ktre przygotoway smakoyki i uczestniczyy wraz z uczniami i nauczycielami w kilkugodzinnej akcji. Konkursy, wsplne zabawy i piewy stworzyy niepowtarzaln atmosfer i klimat, ktry od lat przenosi wszystkich na niezwyky emocjonalny poziom - ukazujc prawdziwego ducha wit i powoduje, e z takim zapaem i radoci uczniowie odwiedzaj nas co roku.

Dzikujemy rwnie serdecznie wszystkim ludziom dobrej woli, ktrzy tak ochoczo wsparli nasz imprez. Umiech na twarzach dzieci to nieocenione uczucie, ktre zwaszcza w dzisiejszym wiecie jest wartoci bezcenn. Starajmy si wic aby im go zapewnia kadego dnia. Widzimy si za rok...

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji :)

Fotogaleria Wicej »

wita, wita tu, tu..
2012-12-06
 

Trwa konkurs ogoszony przez Samorzd Uczniowski na najpikniejsz klasopracowni w wystroju witecznym. Zachcamy do zaangaowania si w t inicjatyw. Nauka w witecznej atmosferze przysporzy nam wszystkim wicej radoci..

Jest nowe LOGO
2012-12-05
 

Autorem nowego logo szkoy wyonionym w konkursie informatycznym zosta:

Robert Suszczak z klasy 3c

Laureatowi cenna nagroda zostanie wrczona na najbliszej witecznej akademii. Oto zwyciski projekt:

 
Mamy 2 stypendyst
2012-12-04
 

Przypomnijmy Klaudia Kawalec z klasy 3b jest stypendystk Prezesa Rady Ministrw, analogiczny zaszczyt tylko fundowany przez Marszaka Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego spotka Krystiana Zikowskiego z klasy 3c. Serdecznie gratulujemy stypendystom, a pozostaych motywujemy do zintensyfikowania pracy wkadanej w edukacj i samoksztacenie:).

Andrzejki on-line
2012-11-30
 

Nasza szkolna biblioteka z okazji "Andrzejek" przeobrazia si na chwilk w centrum wrbiarskie z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Lanie wosku on-line, czy szukanie mioci przez internet to Andrzejki na miar XXI wieku. Inicjatork tej zabawy traktowanej z "przymrueniem oka" bya p. Lidia Majewska.

 
Inynieria Bezpieczestwa
2012-11-27
 

We wtorek 27 listopada kolejny raz uczniowie klasy 1c, 2c i 1b, pod kierunkiem p. P. Baran i p. L. Falkowskiej, uczestniczyli w wykadach i seminariach naukowych, ktre w ramach podpisanej umowy odbywaj si w Instytucie Techniki UKW w Bydgoszczy. "Media i ich rola w okresie zagroenia i katastrofy", projektowanie w SolidWorksie to tylko jedne z wielu zagadnie omawianych na naszym spotkaniu. Kolejny wyjazd ju w styczniu.

 
wito Niepodlegoci
2012-11-12
 

10 listopada z okazji Narodowego wita Niepodlegoci uczniowie klasy 2b (Joanna Dec, Anna Glazik, Piotr Jasiek, Marta Matczyska, Dawid Mizdalski, Julianna Pyza, Damian Skrzewski, Mateusz Szczepaniak, Paulina Werra, Marta Winowiecka) oraz uczennica klasy 2c Natalia Jarmrz pod kierunkiem p. Lidii Majewskiej przedstawili inscenizacj sowno-muzyczn o tematyce patriotycznej. Obraz peen piknych symboli i wartociowa muzyka poruszay serca i wywoyway poczucie dumy z faktu bycia Polakiem i Europejczykiem. Pani dyrektor ogosia take, e Stypendystk Prezesa Rady Ministrw zostaa Klaudia Kawalec z klasy 3b .

Tradycyjnie bardzo liczne gremium uczniw naszej szkoy wraz z Pocztem Sztandarowym i opiekunem p. Izabel Klajbor uczestniczyli w gminnych Obchodach wita Niepodlegoci tzn. pochodzie na cmentarz parafialny, by odda hod onierzom walczcym o wolno Polski, a take zoyli kwiaty pod pomnikiem Lotnikw, ktrym opiekuje si nasze liceum.

 
Liceum Oglnoksztacce
2012-11-09
 

Na mocy Uchway Nr 183/XVI/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 lutego 2012 r. rozwizuje si Zesp Szk Licealnych w Koronowie i nastpuje powrt do tradycyjnej nazwy naszej szkoy, ktra od 65-lat funkcjonuje w wiadomoci lokalnej spoecznoci tzn.

Liceum Oglnoksztacce
im. Leona Wyczkowskiego
w Koronowie

Adres strony i mail liceum pozostaje bez zmian.

 
Wsppraca z UKW
2012-10-23
 

W wyniku podpisanej umowy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczniowie klas matematyczno-informatycznych naszego liceum maj okazj uczestniczy w wykadach i konserwatoriach z przedmiotw techniczno-informatycznych w Instytucie Techniki. Nie jest to pierwsze spotkanie naszych uczniw z przedstawicielami wiata nauki jednak od teraz wsppraca ta przyja bardziej sformalizowane oblicze. W dniu dzisiejszym klasa 1 i 2 c wziy udzia w wykadzie prowadzonym przez dr Waldemara Nowosielskiego z "Systemw bezpieczestwa", a take w pokazach laboratoryjnych z inynierii materiaowej (dr Tomasz Karasiewicz) i zastosowania elektrotechniki w systemach alarmowych (dr Tomasz Czapski). Ogromne znaczenie we wspczesnej edukacji ma zastosowanie zdobytych umiejtnoci, a take wzajemne korelacje rnych dyscyplin naukowych. Interdyscyplinarny kierunek studiw, ktry chcielibymy poprzez t wspprac przedstawi modziey naszego oglniaka i zachci do jego studiowania - to inynieria bezpieczestwa.

"Inynieria bezpieczestwa" jest dziedzin, ktra integruje wiedz oglnotechniczn z wiedz specjalistyczn odnoszc si do szeroko rozumianego bezpieczestwa. W zakresie wiedzy technicznej gwne akcenty pooone s na problematyk konstrukcji maszyn, urzdze i instalacji technicznych oraz na wybrane zagadnienia logistyki, transportu i budownictwa. Specjalistyczna wiedza z zakresu bezpieczestwa dotyczy bezpieczestwa eksploatacji urzdze i instalacji oraz zagroe poarowych i chemicznych w przedsibiorstwach, zagadnie zwizanych z szeroko rozumianym bezpieczestwem technicznym zwizanym z eksploatacj budynkw, transportem oraz komunikacj a take bezpieczestwa publicznego (ochrony przed zagroeniami ycia zdrowia i mienia, problematyk ratownictwa i zarzdzania kryzysowego.

Inicjatorem zaistniaej wsppracy jest p. Dyrektor Dorota Makowska i p. Pawe Baran, a ograomne wsparcie w podpisaniu umowy z UKW w Bydgoszczy wykazali z-ca Dyrektora IT p. dr Zbigniew Dziamski i p. dr Magorzata Schneider.

Zajcia na uczelni bd odbyway si cyklicznie i wzbogacay wiedz teoretyczn o podejcie praktyczne do omawianych zagadnie.

 
Moc nocnych maratonw
2012-10-15
 

W dniach 12-13.10.2012 roku odby si caonocny maraton filmowo - sportowy, integrujcy naszych pierwszoklasistw. Celem tej inicjatywy podjtej przez wychowawczynie klasy Ib (humanistw) p.I.Klajbor i Ic (matematykw)- p. L.Falkowskiej, bya integracja zespow klasowych, wzajemne poznanie si i pogbianie kontaktw midzy uczniami, budowanie poczucia wsplnoty grupowej i ksztatowanie poczucia potrzeby bycia w zespole. Uczniowie rozegrali mecz piki siatkowej, wsplnie bawili si przy karaoke oraz zorganizowali seanse filmowe.

yjc w wiecie, w ktrym komunikujemy si za pomoc sms-w, gadu-gadu i portali spoecznociowych takie spotkania pokazuj jak wane jest dla nas, dla naszego prawidowego rozwoju bycie "z" a nie "obok" drugiego czowieka... takiego z krwi i koci, z jego sabociami ale i charyzm, witalnoci. Mobilizujc si do kreatywnoci i dziaa odkrywamy siebie, nazywamy swoje uczucia i atwiej potrafimy odnale si w wiecie...

W wiecie, ktry wci gna do przodu i opiera si na anonimowoci, posiada przyjaciela to prawdziwy skarb, a te najpikniejsze i najtrwalsze przyjanie pochodz zazwyczaj ze szkolnych lat. By moe takie wydarzenia przyczyni si do tego, e szkolny czas bdzie si kojarzy nie tylko z cik prac i nauk, wkuwaniem reguek, wzorw i poj... ale take przyjemn form spdzania wolnego czasu w swojej grupie rwieniczej.

To jeszcze nie koniec... to dopiero pocztek naszych wsplnych spotka...

 
Exploseum
2012-10-08
 

Dnia 4 padziernika 2012 roku odbya si wycieczka do bydgoskiego Exploseum, zorganizowana przez wychowawczynie klas I-ych: p. I.Klajbor i p. L.Falkowsk. Uczniowie naszego oglniaka nie po raz pierwszy mili okazj uczestniczy w ywej lekcji historii, ktra siga czasw II wojny wiatowej. To wanie na terenie Bydgoszczy, a konkretnie Zachemu - hitlerowscy oprawcy zorganizowali kompleks budynkw, ktry obejmowa 25 km2 terenu. Produkowano tam bro, niezbdn do dziaa wojennych. Warto odwiedza takie miejsca, bowiem "Ci, ktrzy nie pamitaj przeszoci, s skazani na to, aby si powtrzya". Choby przez wzgld na mier 55 mln ludzi podczas II wojny w. - pamitajmy!!!

 
Dzie Edukacji Narodowej
2012-10-08
 

 
Konkurs informatyczny
2012-10-08
 

Zapraszamy serdecznie wszystkich licealistw do wzici udziau w konkursie na nowe logo:

Liceum Oglnoksztacce
im. Leona Wyczkowskiego
w Koronowie

Prace naley skada w sekretariacie szkoy do 19 padziernika. Czekaj cenne nagrody.

 
Nowy plan lekcji
2012-09-14
 

Umieszczono nowy plan lekcji obowizujcy od 17 wrzenia.

 
Uwaga maturzyci
2012-09-05
 

W zakadce Matura 2013 dostpne s tematy na ustny egzamin maturalny z jzyka polskiego oraz informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2012/2013.

 
Uwaga uczniowie LO i gimnazjum
2012-08-31
 

Uczniw Liceum Oglnoksztaccego im. Leona Wyczkowskiego w Koronowie i Prywatnego Gimnazjum "AWANS" zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas 3 wrzenia o godz. 8:30.

 
Rozpoczcie roku szkolnego
2012-08-22
 

 
Nowy plan lekcji
2012-08-29
 

Zosta zamieszczony Nowy Plan Lekcji obowizujcy w roku szkolnym 2012/2013.

 
Podrcznik do matematyki
2012-08-29
 

Uwaga pierwszoklasici:

  • Uczniowie klasy 1b. W klasie humanistycznej w roku szkolnym 2012/2013 program nauczania z matematyki zgodny z now podstaw programow bdzie realizowany w oparciu o podrcznik: "Prosto do matury 1" Podrcznik do matematyki + CD-ROM dla szk ponadgimnazjalnych. Klasa 1. Ksztacenie oglne w zakresie podstawowym. Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski. Wydawnictwo: Nowa Era
  • Uczniowie klasy 1c. Podrcznik do matematyki dla klasy matematyczno-informatycznej "Prosto do matury 1" ksztacenie oglne w zakresie podstawowym i rozszerzonym zosta przez wydawnictwo Nowa Era dopiero skierowany do druku, w ksigarniach pojawi si najwczeniej w 2 poowie wrzenia.

 
Rekrutacja dodatkowa
2012-07-06
 

Chtne osoby prosimy o osobisty kontakt z sekretariatem szkoy lub telefonicznie 52 3822 450

 
Wykaz podrcznikw
2012-07-06
 

Poniej zamieszczony zosta wykaz podrcznikw obowizujcych w liceum i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013.

liceum klasy 1:

liceum klasy 2:

liceum klasy 3:

gimnazjum:

Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function strona_glowna(), 0 passed in /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/strony/027.php on line 619 and exactly 1 expected in /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/inc/func.php:50 Stack trace: #0 /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/strony/027.php(619): strona_glowna() #1 /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/index.php(136): include('/usr/home/studi...') #2 {main} thrown in /usr/home/studiowww2/domains/lo-koronowo.pl/public_html/inc/func.php on line 50