14 października 1972 roku patronem szkoły mianowano Leona Wyczółkowskiego

Prace nad nową stroną internetową
2024-04-02
 

Uwaga! Szanowni Państwo trwają prace nad nową stroną internetową szkoły. Wszystkie aktualności znajdują się na Facebooku.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
2023-04-18
 

Szkoła otrzymała wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Podręczniki 2024/2024
2024-07-15
 

Wykaz podręczników do Liceum:

 1. klasy pierwsze
 2. klasy drugie
 3. klasy trzecie
 4. klasy czwarte

Mierzenie mundurów w klasie pierwszej odbędzie się pod koniec sierpnia. Mundury będą zakupione przez szkołę (oprócz obuwia). O terminie przymiarki uczniowie zostaną poinformowani telefonicznie.

W drugiej połowie września odbędzie się zielona szkoła w Łebie - wyjazd integracyny dla uczniów.

Dzień Otwarty oraz Oferta edukacyjna 2024/2025
2024-04-02
 

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie:

 1. wersja PDF
 2. wersja Word

Zmiana adresu filii PPPP w Bydgoszczy
2023-10-18
 

Uwaga! Adres Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie dla uczniów i rodziców z naszej szkole się NIE ZMIENIŁ pozostaje: Koronowo, ul. Kotomierska 3, natomiast zmieni się adres filii PPPP w Bydgoszczy.

Oferta edukacyjna 2023/2024
2023-04-20
 

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie:

 1. wersja PDF
 2. wersja Word

Podręczniki 2022/2023
2022-07-25
 

Wykaz podręczników do Liceum:

 1. klasy pierwsze
 2. klasy drugie
 3. klasy trzecie
 4. klasy czwarte

Mierzenie mundurów w klasach pierwszych odbędzie się pod koniec sierpnia. Mundury będą zakupione przez szkołę (oprócz obuwia). O terminie przymiarki uczniowie zostaną poinformowani telefonicznie.

75-lecie LO
2022-04-08
 

Dzień Otwarty 2022
2022-03-28
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2021
2021-08-30
 

Zielona Szkoła
2021-08-30
 

Podręczniki 2021/2022
2021-07-01
 

Wykaz podręczników do Liceum:

 1. klasy pierwsze
 2. klasy drugie
 3. klasy trzecie po gimnazjum
 4. klasy trzecie po szkole podstawowej

Mierzenie mundurów w klasie pierwszej odbędzie się na początku września. Mundury będą zakupione przez szkołę (oprócz obuwia).

Rekrutacja 2021/2022
2021-06-07
 

 

Podanie do Liceum:

 1. wersja pdf
 2. wersja Word

Tymczasowa lokalizacja szkoły
2021-01-14
 

Informujemy, że w związku z prowadzonym generalnym remontem budynku szkoły, który potrwa do 31 sierpnia 2021 roku, od 18 stycznia 2021 roku tymczasowo przenosimy się do gmachów Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie przy ulicy Dworcowej 53. Korespondencja kierowana na ulicę Szkolną 4 będzie automatycznie przekazywana do tymczasowej siedziby szkoły. Sekretariat oraz gabinet dyrektora będzie sie mieścił w budynku A od ulicy Dworcowej 53 zaraz przy wejściu, po prawej stronie. Godziny pracy sekretariatu nie ulegają zmianie tj. 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Z przyczyn niezależnych od nas nie będzie działał telefon stacjonarny, dlatego prosimy o korzystanie z następujących numerów telefonów:

 • Sekretariat: 508 480 262
 • Dyrektor liceum: 512 235 958

Remont szkoły był niezwykle potrzebny, a jego zakres wyklucza funkcjonowanie liceum w dotychczasowym budynku. Musimy przejść przez ten trudny okres, żeby szkoła mogła kształcić młodzież w gmachu i warunkach na miarę XXI wieku. Liczymy na Państwa wsparcie, wyrozumiałość i życzliwość.

Zapraszamy Państwa na szkolnego Facebooka, na którym będziemy relacjonować cotygodniowe postępy z przeprowadzanego remontu.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
2020-08-28
 

Zasady powrotu do szkoły 2020/2021
2020-08-28
 

Podręczniki 2020/2021
2020-07-03
 

Wykaz podręczników do Liceum:

 1. klasy pierwsze
 2. klasy drugie po szkole podstawowej
 3. klasy drugie po gimnazjum
 4. klasa trzecia

Mierzenie mundurów w klasie pierwszej odbędzie się na początku września. Mundury będą zakupione przez szkołę (oprócz obuwia).

Rekrutacja trwa
2020-06-16
 

Rekrutacja 2020/2021
2020-06-02
 

Filmowa odsłona działań społeczności LO w Koronowie

Rekrutacja 2020/2021
2020-05-25
 

Film promujący klasy mundurowe w LO w Koronowie

Rekrutacja 2020/2021
2020-05-13
 

Film promujący klasy mundurowe w LO w Koronowie

Rekrutacja 2020/2021
2020-05-11
 

Na podstawie § 11a. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

W myśl powyższych zapisów podania do Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie można:

 • Wysyłać pocztą elektroniczną na adres: liceumkoronowo@gmail.com
 • Przynosić w formie tradycyjnej, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, do sekretariatu szkoły pokój nr 14 I piętro w godzinach od 7:00 do 15:00

Podania dostępne są na stronie internetowej szkoły:

 • http://lo-koronowo.pl/?x=005
 • https://lo-koronowo.bip.net.pl/?c=208

Nowy harmonogram rekrutacji zostanie ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej w najbliższym czasie.

Rekrutacja 2020/2021
2020-05-05
 

Życzenia Świąteczne
2020-04-08
 

Konkurs dla Uczniów LO
2020-04-08
 

Motywowanie do nauki
2020-03-20
 

 1. Motywowanie do nauki
 2. Jak efektywnie uczyć się w domu kliknij
 3. Jak zmotywować się do nauki i uczyć się z przyjemnością kliknij
 4. Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży

Materiały za zgodą pobrano ze strony Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie

Arkusze z matematyki dla maturzystów
2020-03-17
 

Arkusze maturalne CKE z czerwca 2017-2019 znajdują się w zakładce Materiały dla uczniów. Prosimy o rozwiązanie ich do piątku 27 marca. Pomoc w rozwiązywaniu arkuszy można znaleźć na portalu szaloneliczby.pl W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub przez e-dziennik z nauczycielami matematyki. Przyjemnego rozwiązywania zadań.

E-szkoła
2020-03-16
 

Przesyłamy link do e- Szkoły https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q

e- Szkoła rusza w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 i będzie nadawać zajęcia dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem klas maturalnych. Na początek od dnia 16.03 do 20.03.2020 r. przygotowano lekcje online – wykłady, pokazy, warsztaty – z przerwami na pytania i dyskusję dla klas maturalnych.

Zadania dla uczniów na czas zawieszenia zajęć
2020-03-12
 

Zadania dla uczniów dostepne są w zakładce Materiały dla uczniów.

Aktualności z życia szkoły
2019-09-03
 

Wszystkie aktualności z życia szkoły dostępne są na szkolnym Facebooku. Serdecznie zapraszamy:))))

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2019-08-27
 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września o godz. 10:00 w Amfiteatrze. Inauguracja roku połączona będzie z oficjalnym otwarciem nowego boiska szkolnego, w związku z tym wydarzeniem, klasy mundurowe 2a oraz 3a proszone są o przybycie w mundurach galowych na godz. 9:30. Zapraszamy uczniów i rodziców. Do zobaczenia w poniedziałek:)

Podręczniki 2019/2020
2019-08-08
 

Wykaz podręczników do Liceum:

 1. klasy pierwsze po szkole podstawowej
 2. klasy pierwsze po gimnazjum
 3. klasa druga
 4. klasy trzecie

Mierzenie mundurów w klasach pierwszych odbędzie się na początku września. Mundury będą zakupione przez szkołę (oprócz obuwia).

Obóz Poligon Toruń
2019-06-12
 

Rekrutacja 2019/2020
2019-06-03
 

Tablica pamiątkowa
2019-06-03
 

Wycieczka szkolna
2019-06-03
 

Dziś rozpoczyna się szkolna wycieczka do Włoch, Monako i Francji. Zapraszamy na relację z kolejnych etapów wyprawy na szkolnego FB

Rekrutacja 2019/2020
2019-05-15
 

Informujemy, że od 13 maja trwa nabór do klas pierwszych liceum. Zapraszamy serdecznie przyszłych absolwentów klas trzecich gimnazjów i ósmych szkół podstawowych do składania podań do szkoły w sekretaracie na I piętrze pokój 14.

Wzory podań do Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie znajdują się tutaj.

Spotkania z rodzicami
2019-05-17
 

Dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele zapraszają wszystkich rodziców uczniów na spotkanie, podczas którego zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. Zebranie odbędzie się w najbliższy wtorek 21 maja o godz. 18:00.

Zapraszamy także rodziców uczestników wycieczki do Włoch na spotkanie informacyjne również 21 maja (wtorek) na godz. 17:00 do sali nr 12.

Zajęcia w okresie poświątecznym
2019-04-23
 

Informujemy, że zajęcia po przerwie świątecznej zostaną wznowione od środy 24 kwietnia 2019 r. zgodnie z planem lekcji. Przypominamy o spotkaniu maturzystów z dyrektorem szkoły o godz. 10:00 (w środę). Strajk w szkole będzie kontynuowany w formie rotacyjnej, w związku z tym plan lekcji będzie ulegał na bieżąco modyfikacjom.

Zjazd Absolwentów MATURA '99
2019-04-19
 

Informacja o wyniku postępowania
2019-04-18
 

Powiat Bydgoski, Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie "Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie.

informacja

Moja przyszłość
2019-04-11
 

Zapytanie ofertowe
2019-04-11
 

Lista złożonych ofert na Zapytanie ofertowe-Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie "Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie.

lista ofert

Zajęcia podczas strajku
2019-04-10
 

Szanowni Rodzice i Uczniowie, w czwartek 11 kwietnia w naszaj szkole nadal będzie trwał strajk. Zgodnie z harmonogramem odbywa się egzamin gimnazjalny w Prywatnym Gimnazjum "AWANS", natomiast w liceum będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawawcze przy wsparciu Centrum Kultury "Synagoga" tzn. projekcje filmów o tematyce patriotycznej.

W piątek 12 kwietnia odbędzie się planowany od miesiąca wyjazd do Wierzchlasu na zajęcia ekologiczne, prowadzone przez p. dr Renatę Hoffmann - nauczyciela biologii w naszym liceum. Zbiórka o godz. 8:00 na dworcu PKS w Koronowie. Przypominamy uczniom niepełnoletnim o przyniesieniu zgody rodziców na wyjazd. Planowany powrót ok. godz. 14:00.

Informacje o strajku w szkole
2019-04-08
 

Informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie przystąpiło do ogólnopolskiego strajku. W dniu dzisiejszym wszyscy nauczyciele liceum przystąpili do akcji strajkowej. Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco.

Zapytanie ofertowe
2019-04-08
 

Odpwowiedź do zapytania ofertowego

odpowiedź 1

Rekolekcje Wielkopostne
2019-04-07
 

Szanowni Rodzice i Uczniowie przypominamy, że od poniedziału do środy w kościele Św. Andrzeja od godz. 11:00 odbywają się Rekolekcje Wielkopostne przygotowane przez Ks. Mariusza-katechetę w naszym liceum. Serdecznie na nie zapraszamy.

Zapytanie ofertowe
2019-04-03
 

W załącznikach znajduje się zapytanie ofertowe dotyczące opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie „Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie”

Wykaz załączników:

 1. zapytanie ofertowe
 2. załącznik 1
 3. załącznik 2
 4. formularze do zapytania

Drzwi Otwarte 2019
2019-03-21
 

Rekrutacja 2019
2019-03-21
 

Moja przyszłość
2018-09-04
 

Inauguracja 2018/2019
2018-09-03
 

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w koronowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego była wyjątkowa. Rok szkolny powitał nowy dyrektor p. Paweł Baran, który z dniem 1.września zaczyna pełnić tę zaszczytną funkcję. W swoim przemówieniu wielokrotnie odwoływał się do tego jakim wspaniałym dyrektorem, mentorem i nauczycielką jest p. Dorota Makowska, która zarządzała szkołą przez ostatnich 15 lat. To dzięki niej właśnie, liceum, które może się poszczycić już 70 letnią tradycją, stało się nierozerwalną częścią naszej małej ojczyzny, symbolem jakości i dumy z tego, że mamy okazję przekroczyć mury tej szkoły, zdobywać w niej wiedzę, poszerzać własne horyzonty i spełniać pasje. Jednym z największych priorytetów i wyzwań, na które stawia dyrektor i kadra nauczycielska wraz z uczniami jest czynne kontynuowanie działań z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nadchodzący rok szkolny upłynie bowiem na realizacji programu składającego się z różnych przedsięwzięć pod nazwą: "11 działań na 11 listopada". Zaplanowano między innymi - akademie, przedstawienie teatralne, wieczorki poetyckie, debatę historyczną, konkursy recytatorskie i historyczny ale także imprezy sportowe i turystyczne a to wszystko by uczcić 100-lecie wolności. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością inaugurację roku szkolnego w koronowskim ogólniaku był Starosta Powiatu Bydgoskiego - Pan Wojciech Porzych, Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą - Pani Maria Strąk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Pan Zenon Rydelski. Starosta uhonorował p. Dorotę Makowską nagrodą Starosty Bydgoskiego. Oprawą dla uroczystości była musztra w wykonaniu klas mundurowych. Serdecznie witamy klasę I-ą, życząc by zaklimatyzowała się w murach szkoły, asymilując się z resztą młodzieży zarówno licealnej jak i gimnazjalnej. Wszystkim uczniom życzymy by wrześniowy zapał wystarczył na długo. Nauczycielom zadowolenia z wykonywanej pracy, której oddają serca pełne pasji. Wszystkim pracownikom szkoły aby rok szkolny okazał sie przyjemnym czasem bo w końcu ta szkoła, ten ogólniak to dla nas wszystkich drugi dom.

Rozpoczęcie 2018/2019
2018-08-27
 

Podręczniki 2018/2019
2018-06-26
 

Wykaz podręczników do Liceum:

 1. klasy pierwsze
 2. klasy drugie
 3. klasy trzecie

Dobry Start
2018-06-19
 

Informacje o programie przekazane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

RODO
2018-05-25
 

W związku z wprowadzeniem z dniem 25 maja 2018 r. rozpodządzenia o ochronie danych osobowych RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie reprezentowane przez Dyrektora Szkoły, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Arnold Paszta arnold.partner@gmail.com.

Oferta edukacyjna 2018/2019
2018-04-27
 

Finał XII edycji MKM-F
2018-04-24
 

21 kwietnia obyła się w koronowskim Liceum XII edycja Międzypowiatowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego, którego organizatorami są nauczyciele matematyki: p. E.Gabryelska i p. P.Baran oraz n-l fizyki p. Ł.Pieczka. Od wielu lat konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W tym roku uczestnictwo w konkursie potwierdziły szkoły z: Tucholi, Więcborka, Solca Kujawskiego, Nakła i oczywiście uczniowie naszego LO. Podczas dwóch godzin konkursowych zmagań uczniowie rozwiązywali test, który składał się z zadań matematycznych i części fizycznej, w związku z czym oprócz zajęcia miejsc "na podium", dodatkowym wyróżnieniem była nagroda dla najlepszego matematyka i fizyka. Prym wiedli w tej edycji uczniowie LO w Tucholi.
I miejsce zajął - Damian Baksalary, oraz tytuł najlepszego matematyka.
II miejsce - Nikodem Podlaszewski, najlepszy fizyk.
III miejsce - Tomasz Ciborowski.
Uczeń naszego LO - Adam Wujkiewicz, otrzymał specjalną nagrodę dla najlepszego ucznia Powiatu Bydgoskiego. Serdeczne podziękowania należą się opiekunom przybyłych uczniów. Organizatorzy gościli także w murach szkoły Starostę Powiatu Bydgoskiego p. W. Porzycha oraz Dyrektor PCZO - p. M Strąk. Serdeczne podziękowania Panu Staroście, który od początku obejmuje honorowy patronat nad konkursem oraz imieninowe życzenia złożyła Dyrektor Liceum - p. D.Makowska. Mamy nadzieję, że przyszłym roku będziemy gościć Was ponownie, drodzy uczniowie. Do zobaczenia!

Ćwiczenia na Strzelnicy Garnizonowej
2018-04-19
 

17 kwietnia uczniowie klas mundurowych wyjechali na Strzelnicę Garnizonową WP w Bydgoszczy. Ćwiczenia miały na celu podszkolenie umiejętności strzeleckich oraz sprawdzenie się kondycyjnie. Okazały się świetną zabawą połączoną z rywalizacją. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: chłopców i dziewczęta. Gdy pierwsza grupa pod czujnym okiem instruktora Leszka biegała na czas pokonując przygotowane przeszkody, druga gr. przygotowywała sie do strzelania po instruktarzu p. Grzegorza Kruka (LOK) i p. instruktor Leny do oddania strzałów z różnych rodzajów broni krótkiej i długiej jak: Kałasznikow, KBKS czy Glock. Podziękowania należą się kierownikowi strzelnicy p. Jarosławowi Bentlejewskiemu oraz Joachimowi, który wspierał młodzież we wszystkich działaniach.

Sukces naszych piłkarzy
2018-04-16
 

Dnia 11 kwietnia odbyły się w Solcu Kuj. Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w piłce nożnej. Brały w nich udział cztery szkoły powiatowe: nasze LO i ZSZ Koronowo, ZSOiZ Solec Kuj. i ZSAE Karolewo. Mistrzostwa odbywały się systemem "każdy z każdym". Po zaciętej rywalizacji mistrzami powiatu zostało LO Koronowo w składzie: Falkowski Maciej, Głowacki Kacper, Gorzynski Maciej, Herba Hubert, Koziełek Krystian, Mizdalski Jakub, Urbański Oskar, Zieliński Aleksander, Żurek Igor. Opiekunem była pani Lidia Falkowska. Gratulacje i trzymamy kciuki za półfinał wojewódzki w Inowrocławiu.

Nasze plany na czerwiec 2018
2018-04-06
 

XII Edycja Konkursu
2018-04-06
 

Wesołych Świąt Wielkanocnych
2018-03-30
 

Dzień Dawcy Szpiku
2018-03-15
 

W dniu 4 marca 2018 r. odbyła się w Koronowie rejestracja dawców szpiku pod hasłem ,, I ty możesz uratować komuś życie - Dzień Dawcy Szpiku dla Karoliny i innych". Uczniowie naszego Liceum w ramach wolontariatu prowadzili rejestrację potencjalnych dawców dla chorej na białaczkę Karolinki.

Dzień Edukacji Prawnej
2018-03-15
 

Na 15.03. przypada Dzień Edukacji Prawnej, której organizatorem w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy było Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Głównym celem jest przede wszystkim popularyzacja prawa, rozbudzenie obywateli tą tematyką oraz przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Uczniowie mięli okazję zapoznać się z pracą i funkcjonowaniem sądu oraz obejrzeć prezentację z przebiegu rozprawy karnej ze specjalnym komentarzem prowadzącego spotkanie sędziego Wydziały Karnego Odwoławczego w Bydgoszczy - p. Włodzimierza Hilla. Oprócz tego uczniowie mają okazję uczestniczyć w edukacji prawnej również w ramach realizowanego przedmiotu: Podstawy prawa i w spotkaniach z prawnikiem p. Andrzejem Antczakiem, który prowadzi je warsztatowo.

Rozmowy o bezpieczeństwie
2018-03-14
 

14.03. funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Koronowie, zajmujący się profilaktyką społeczną spotkał się z uczniami naszej szkoły, z którymi przeprowadził zajęcia z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, przyczyn i skutków agresji oraz cyberprzestępczości. Poruszono także kwestię korzystania z sieci, szczególne miejsce poświęcając przesyłaniu danych osobowych i upublicznianiu w internecie zdjęć a także poruszono kwestię praw i obowiązków Rodziców uczniów oraz praw nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych.

Połowinki 2018
2018-01-22
 

19 stycznia w ORW "Julia" w Samociążku odbyła się coroczna impreza zwana, od czasu jaki został licealistom do matury - "Połowinkami". Na uczestników czekały pysznie zastawione stoły, świetnie prowadzący DJ, który zapewnił moc atrakcji, jak choćby rywalizację klas w konkursie "Jaka to melodia" (gdzie prym wiedli wychowawcy klas) oraz świetne humory, dzięki którym obie klasy bawiły się wyśmienicie i z pewnością będą to długo wspominać. Teraz już tylko czekać na upragnioną studniówkę.

Sukces sportowców
2018-01-21
 

MISTRZOWIE Z KORONOWSKIEGO LO:) Dnia 19.01.2018r. odbyły się w Solcu Kujawskim Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowały: Agnieszka Karbowska, Monika Wojdanowska, Marta Kłys, Klaudia Józefowicz, Julia Pasterska, Julia Fatz i Marta Winiarska, które po ambitnej walce zajęły II miejsce. Chłopcy w składzie: Hubert Herba, Michał Bloch, Maciej Górzyński, Jakub Mizdalski, Igor Żurek, Aleksander Zieliński, Michał Oczkowski i Hubert Koziełek wygrali z ZSZ Koronowo, zajmując I miejsce i tym samym zostając MISTRZAMI POWIATU BYDGOSKIEGO!!! Emocje, które towarzyszyły tej walce trudno opisać, tym bardziej, że przeciwnik był bardzo wymagający. Wielkie podziękowania należą się opiekunowi p. L.Falkowskiej, która mimo skromnych warunków treningowych, zaszczepiła w zawodnikach ducha walki i czerpanie radości z uprawiania sportu. Dla takich emocji warto grać.Jeszcze raz wielkie gratulacje!!!

Wizyta w IT UKW w Bydgoszczy
2018-01-09
 

Kolejny raz, dzięki współpracy naszego Liceum z Instytutem Techniki UKW mieliśmy okazję na zaproszenie dyrektora Instytutu dr Zbigniewa Dziamskiego, zapoznać się z ofertą edukacyjną nie tylko na kierunkach inżynierskich. Zapoznano - być może - przyszłych studentów, z programem studiów i możliwościami jakie dają w przyszłości - przede wszystkim klasom mundurowym inżynieria bezpieczeństwa.

Jasełka 2017
2017-12-24
 

Wesołych Świąt
2017-12-21
 

Wizyta w Exploseum i MWL
2017-12-15
 

W takim miejscu, jak bydgoskie Exploseum, motto Medalionów - Z. Nałkowskiej: "Ludzie ludziom zgotowali ten los", jest namacalnym świadectwem krzywdy jaką człowiek wyrządził drugiemu człowiekowi. Takiego miejsca nie zwiedza się dla przyjemności ale ku przestrodze, żeby historia już nigdy nie zatoczyła koła. II wojna światowa to tragiczny czas dla co najmniej 50 mln ofiar tej wojny ale także dla kolejnych, którzy traumę przeżywają do końca swojego życia. Los więźniów, którzy zaprzęgnięci zostali do przymusowych prac był tym bardziej tragiczny. Zniewoleni, wyzyskiwani, nieludzko traktowani, często kończyli życie w męczarniach. Wojna lat 1939-1945 to część martyrologii polskiego narodu. To część naszej historii, o której nie powinniśmy zapomnieć. Nie ma chyba ani jednej polskiej rodziny, która nie straciłaby bliskich odnośnie tych wydarzeń. Z racji czasu, który już upłynął, mamy coraz mniej "żyjących świadków" tych wszystkich tragedii, których sprawcami byli niemieccy naziści. Uczymy się o tym na lekcjach historii: o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, o torturach i eksperymentach medycznych dokonywanych na ludziach, o smutnej obozowej rzeczywistości, gdy świat wielu ludzi odwrócił się do góry nogami ale także o tym, że ludzkie życie uległo totalnemu przewartościowaniu, wspominamy także obozy w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz o wymordowaniu kilkunastu tysięcy polskiej inteligencji w Katyniu czy tych wszystkich, którzy zostali wywiezieni decyzją władz komunistycznych na Syberię lub przesiedleni z perspektywą, że nigdy więcej już do własnej ojczyzny nie wrócą. Dzisiejszy wyjazd z pewnością powinien pozostawić w naszych umysłach refleksję. Nikt, kto nie przeżył wojny, nie będzie miał pojęcia jakie to piekło. Wszelkie relacje mogą jedynie ogrom zbrodni i cierpień nakreślić, przybliżyć. Obyśmy jako kolejne pokolenia nie musieli przeżyć tego na własnej skórze. Jak mawiał Albert Einstein: "Nie wiem jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie". Oby te słowa nigdy nie okazały się prorocze. Relacja z wyjazdu na fb.

Wizyta klasy mundurowej w ZK
2017-12-11
 

Nasza kolejna wyprawa do Zakładu Karnego w Koronowie. Tym razem klasa Ia pod czujnym okiem funkcjonariuszy ZK, miała okazję zaznajomić się z codzienną pracą i realiami takiej placówki.

Mikołajki 2017
2017-12-06
 

"Uśmiech dziecka to największy skarb". Jak co roku o tej porze gościliśmy w naszych szkolnych progach uczniów Zespołu Szkół w Koronowie wraz z opiekunami. Mikołajki już na stałe wpasowały się w nasz coroczny terminarz. Był Gwiazdor z prezentami, choinka, słodki poczęstunek i mnóstwo zabaw, tańców i ciekawych konkurencji. W tym roku, gospodarzem imprezy była klasa Ib wraz z wychowawczynią - panią E.Gabryelską. Już wiemy, że co niektórzy nie mogą się już doczekać do kolejnych Mikołajek... na które zresztą serdecznie zapraszamy w przyszłym roku. Do miłego zobaczenia:)

Ślubowanie klas pierwszych
2017-11-22
 

Listopad zapisał się już w naszej szkolnej tradycji jako miesiąc ślubowania klas I-ych. W tym roku wychowawstwo nad uczniami objęli w klasie Ia p. Paweł Baran oraz w klasie Ib p. Elżbieta Gabryelska. Akademia ta, to zawsze odświętny i emocjonujący czas. Obie klasy występują przed całą szkolną społecznością, zaproszonymi gośćmi oraz rodzicami i uroczyście przysięgają na sztandar szkoły:
- uczyć się systematycznie, rozwijać swe zdolności i zainteresowania dla własnej satysfakcji, rodziców i nauczycieli;
- z pełnym zaangażowaniem, uczestniczyć w życiu szkoły, godnie ją reprezentować i wzbogacać jej tradycje;
- współdziałać w realizacji celów i zadań szkoły, być jej współgospodarzem;
- być koleżeńskim i pomagać innym, szanować starszych i przełożonych.

Dzisiejszą uroczystość uświetnili swoją obecnością:
Wizytator KO - p. Ewa Podgórska
Dyrektor PCZO - p. Maria Strąk
Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego - p. Zenon Rydelski
Dyrektor Okręgowy SW - płk Jacek Gościak
Dyrektor ZK w Koronowie - ppłk Jerzy Żurek
Pracownik Instytutu Techniki UKW w Bydgoszczy - dr inż. Joanna Liszkowska
oraz funkcjonariusze ZK: p. Arkadiusz Rybak, p. Krzysztof Brzozowski, p. Arkadiusz Bargieł
Młodzież z klasy mundurowej miała okazję zaprezentować się zarówno w strojach galowych jak i polowych, w których na cotygodniowych zajęciach ćwiczą musztrę pod okiem funkcjonariuszy ZK.

Narodowe Święto Niepodległości
2017-11-11
 

W piętek 10 listopada uczniowie naszego liceum w ramach obchodów 99 rocznicy odzyskania Niepodległości mieli okazję w sali sesyjnej koronowskiego ratusza uczestniczyć w konferencji naukowej "Rycerze i rycerstwo w średniowiecznej Polsce", zaś 11 listopada bardzo licznie uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Delegacja złożyła kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym oraz Pomnikiem Lotników. Niezwykłą dumę, a u niektórych nawet z ciarkami na rękach wywoływał przemarsz naszych klas mundurowych w pochodzie do rynku i Bazyliki WNMP na uroczystą mszę. Młodzież naszego ogólniaka i gimnazjum uczestniczyła także w śpiewaniu pieśni patriotycznych i wielu innych akacjach na terenie gminy Koronowo przedsięwziętych z okazji Święta Niepodległości.

II Międzyszkolny Konkurs Językowy
2017-11-05
 

W dniu 27.10.2017 w ZSZ w Koronowie przeprowadzony został konkurs języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego uczących w tych szkołach. Byli to p. Alicja Jarecka, p. Anna Michalska i p. Magdalena Heise-Ipczyńska. Konkurs przeznaczony był przede wszystkim dla uczniów klas maturalnych zdających język angielski i dla klas pierwszych uczących się języka niemieckiego. Jego głównym celem było między innymi rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i niemieckim oraz kształtowanie umiejętności językowych. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z obydwu szkół. W sekcji angielskiej I miejsce zdobyli ex aequo Alicja Turostowska z LO oraz Sara Jaszkowska z ZSZ. II miejsce zajął Michał Błoch również z LO. W sekcji niemieckiej najlepsi okazali się Krystian Koziełek z LO oraz Natalia Trzeciakiewicz z ZSZ. II miejsce zdobyła Natalia Wargas z ZSZ, natomiast miejsce III zajął Filip Gordon z LO. Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY:)

Wycieczka szkolna
2017-10-18
 

Ludzie podróżują od niepamiętnych czasów. Podróże są bogatym źródłem wiedzy i dostarczają wielu przeżyć. Podróżując mamy okazję poznać nowe kultury, religie czy języki. Wreszcie, możemy przeżyć historie, które zapadną nam w pamięci do końca życia. Za nami już wiele takich fantastycznych wojaży. Z pewnością będziemy je pamiętać długo. Każdego roku, gdy kończy się taka szkolna wycieczka, już krystalizują się plany na następną. Cieszymy się, że udaje się nam wcielać je w życie. Bo szkolny czas to najwspanialszy moment by je realizować, co też czynimy. W tym roku szk. zapraszamy do Andory, Francji i Hiszpanii

Dzień Edukacji Narodowej
2017-10-16
 

Na dzień 14 października przypada jak co roku święto Komisji Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty. W tym roku Klasa IIb zorganizowała uroczystą Akademię z dominującą nutką humoru. Impreza odbyła się na sali gimnastycznej, w przepięknej aurze słonecznych promieni. Tym razem uczniowie jak zwykle twórczo i kreatywnie, przygotowali "Awanturę o szkołę". Wśród kategorii i pytań, które licytowały i losowały poszczególne klasowe drużyny znalazły się oczywiście te, które pozwoliły wyłonić zwycięzcę pojedynku a została nim reprezentacja klasy Ia. Z tej okazji życzymy wszystkim sił i motywacji na cały rok szkolny :)

Wizyta klasy mundurowej w COSSW w Kaliszu 2017
2017-10-14
 

10. października b.r. klasa penitencjarna mundurowa naszego "Ogólniaka" dzięki uprzejmości władz Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu miała okazję by uczestniczyć w niezwykle angażujących zajęciach ukazujących młodzieży działalność Służby Więziennej w Polsce. Uczniowie klasy IIa uczestniczyli w zajęciach z technik interwencyjnych, szkolenia strzeleckiego a także obserwowali zajęcia z zakresu samoobrony. Jednym z ciekawych punktów napiętego programu była możliwość zapoznania się z historią polskiego więziennictwa zwiedzając Izbę Tradycji i zostawiając pamiątkowy wpis w Księdze Gości. Być może przyszli adepci, zapoznani zostali z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi polskiego systemu penitencjarnego oraz danymi niezbędnymi przy przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego do SW. Całą wizytę przygotował jak również opiekował się nami podczas pobytu por. Dawid Rubiński - starszy wykładowca zakładu prawno-logistycznego. Każdy z uczestników otrzymał stosowny certyfikat.

Uczniowie: Ewelina Jaskot i Adrian Bukiej oraz wychowawca klasy p.Paweł Baran udzielili wywiadu dla Telewizji Informacyjnej TV Wielkopolska. Link do filmu znajduje się tutaj . Serdecznie dziękujemy komendantowi COSSW za umożliwienie nam wizyty oraz prowadzącym zajęcią za wspaniałe przygotowanie części dydaktyczno-szkoleniowej.

Warsztaty Jarosławiec 2017
2017-09-23
 

Jak co roku wrześniową porą zawitaliśmy na integracyjnym wyjeździe w Jarosławcu. Pogoda, choć rześka, dopisała. W stałym programie było Darłowo, Darłówko i Ustka - lekcje w terenie, a także terenowa walka w Paintball, podchody i musztra w wykonaniu klas penitencjarno-mundurowych. Nie zabrakło uroczych spacerów brzegiem morza. Akumulatory naładowane więc zabieramy się do nauki.

Inauguracja roku szkolnego 2017-2018
2017-09-04
 

Dzisiaj, 4.września wyjątkowa cisza w szkole... jednak już niedługo korytarze zapełnią się gwarem wakacyjnych wspomnień... Życzymy Wam, Drodzy uczniowie samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym, spełniania marzeń i realizacji zamierzonych planów. Życzymy Wam wspaniałej atmosfery, życzliwych przyjaciół i wyrozumiałych profesorów. Kadrze Pedagogicznej i wszystkim pracownikom szkoły: siły, wytrwałości, cierpliwości i optymizmu. Już tylko 10 miesięcy i...kolejne wakacje:)

Rekrutacja 2017
2017-06-12
 

Podanie do klasy pierwszej LO

Bajkowa przygoda
2017-05-16
 

Oferta szkoły i relacja z Dnia Otwartego
2017-04-29
 

Zapraszamy do obejrzenia relacji w Gminnym Fleszu z Dnia Otwartego w naszym ogólniaku oraz do zapoznania się z ofertą szkoły na rok szkolny 2017/2018 prezentowaną przez naszych nauczycieli: p. prof. Elżbietę Gabryelską i p. prof. Wiesławę Meller.

Zjazd Absolwentów
2017-04-29
 

Mega udany Dzień Otwarty w naszym LO
2017-04-27
 

Mega udany tak w dwóch słowach można określić Dzień Otwarty, który dziś odbył się w koronowskim ogólniaku. Młodzież z regionu dopisała, a na naszej licealnej, jak zawsze zresztą, można było polegać...To oni właśnie są naszą chlubą i naszą najlepszą wizytówką. Impreza zaczęła się o godz. 10:00 wystąpieniem dyrektor LO, Pani Doroty Makowskiej. Przybyłej młodzieży Pan Paweł Baran zaprezentował ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny, której główny trzon stanowić będą klasy o profilach: menedżersko - medyczna, medialno - prawna i penitencjarna.

Gościliśmy dziś także funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koronowie, którzy zaprezentowali krótki rys polskiego więziennictwa oraz przybliżyli pracę w tym charakterze. Odbył się także pokaz broni i samoobrony w wykonaniu funkcjonariuszy. Nasza klasa penitencjarna na płycie szkolnego boiska miała okazję przedstawić wszystkim zaproszonym gościom wyćwiczoną na zajęciach musztrę, która po zaledwie kilku miesiącach ćwiczeń wygląda imponująco.

Na terenie szkoły można było uczestniczyć w zajęciach chemicznych, językowych i matematycznych oraz w spotkaniu poświęconemu kulturze Hiszpanii i państw bałkańskich, w tym roku bowiem będziemy mięli okazję uczestniczyć w wycieczce do Czarnogóry, Chorwacji i Albanii, którą nazwaliśmy iście "bajkową przygodą". Przygotowane zostały hiszpańskie tapas, którymi częstować mogli się przybyli goście. Uzupełnieniem przygotowanej wystawy była prezentacja multimedialna zarówno z miejsc, w których już byliśmy jak i tych, które dopiero przed nami.

Zachęcamy serdecznie do wyboru naszego "Ogólniaka" tym bardziej, że od przyszłego roku w naszej ofercie edukacyjnej pojawi się jako alternatywa dla nauki języków obcych także opcja z językiem hiszpańskim. Punkt 12:00 uraczyć się można było wojskową grochówką. Na Dzień Otwarty zaproszono także Straż Pożarną. Uczniowie mieli okazję zwiedzić szkolną Izbę Pamięci.

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW DO WYBORU OFERTY NASZEJ SZKOŁY

Mała szkoła, duże możliwości, świetlana przyszłość

Plan Dnia Otwartego
2017-04-26
 

Dzień Otwarty
2017-04-26
 

LEONKI 2017 - Dzień Ziemi
2017-04-26
 

Oj działo się...działo... Obchodziliśmy dzisiaj Dzień Patrona naszej szkoły. W tegorocznym repertuarze zagościł konkurs wiedzy ekologicznej, w którym zmierzyć mogli się zarówno gimnazjaliści jak i młodzież licealna. Uroczystość zorganizowano z okazji obchodzonego na całym świecie "Dnia Ziemi", którego obchody zainaugurowano w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Również i nasza młodzież, świadoma problemów współczesnej ekologii i skuteczności podejmowanych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska postanowiła promować takie postawy wśród naszej młodzieży. Galę przygotowała i prowadziła klasa Ib. W ciekawej formie telewizyjnego studia omówiono takie zagadnienia jak: odpady, segregacja śmieci, czy czyste powietrze, wody i gleby. Następnie, wytypowani przedstawiciele ze wszystkich klas rozpoczęli rywalizację na temat wiedzy ekologicznej. I miejsce zajął uczeń klasy Ia - Adam Wujkiewicz. O drugie zażarty bój toczyli Michał Haraszkiewicz kl. IIIc LO i Karol Klajbor z kl. II GIM. Ponieważ obaj panowie wykazali się dużą wiedzą, uznano, że przyznaje im się ex aequo II miejsce. Gratulujemy!!!

Druga część imprezy poświęcona była od wielu już lat odbywającej się gali, zwanej "Leonkami", właśnie na cześć patrona Liceum Ogólnokształcącego czyli Leona Wyczółkowskiego. W tym roku prowadzące: Klaudia Józefowicz i Sandra Dalemba w żartobliwej i niezwykle trafnie uchwyconej formie, prezentowały kolejne propozycje "Leonkowych" kategorii. Znalazły się wśród nich takie jak: Zagubiony w akcji, Aniołki Leona, Hardkorowy koksu, Gaduła roku, Król imprezy czy Wyżyny mądrości.

Wielkanoc 2017
2017-04-15
 

Strzał w dziesiątkę
2017-04-10
 

Celne oko naszych uczniów kolejny raz w tym roku szkolnym pozwoliło zgarnąć prawie wszystkie nagrody w piątkowych zawodach strzeleckich z okazji ¦więta Szkoły ZSZ w Koronowie. Wśród kilku zaproszonych szkół byliśmy najlepsi drużynowo w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych uzyskując dwa piękne puchary. Drużynę licuem stanowili uczniowie klasy mundurowej: Nicole Luptowska, Adrian Bukiej - zdobywca pierwszego miejsca w indywidualnej klasyfikacji oraz Oskar Urbański - III lokata. Team Prywatnego Gimnazjum "AWANS" tworzyli: Bartosz Bociek - laureat II miejsca, Łukasz Pastalski oraz Michał Szews - III pozycja. Wybór przez uczniów klasy penitencjarnej był strzałem w dziesiątkę i na pewno nie przypadkowy czego dowodzą tak wspaniałe wyniki, gimnazjaliści zapowiadają się także wzorowymi kadetami w nowej klasie mundurowej, która z pewnością zostanie utworzona w przyszłym roku szkolnym. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy a gimnazjalistów z regionu zachęcamy do zasilenia szeregów naszego ogólniaka.

XI Międzypowiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny
2017-04-08
 

WyraĽ próg czułości oka przez liczbę fotonów lub która z liczb jest większa z takimi problemami i nie tylko już po raz 11 zmierzyło się za sprawą XI edycji Międzypowiatowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego 20 uczestników z 7 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego w koronowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego. 8 kwietnia w budynku szkoły gościliśmy: 2 przedstawicieli ZSAE w Karolewie, a także po 3 uczniów z: I LO w Nakle nad Notecią, ZSOiZ w Solcu Kujawskim ,ZSLiA i ZSO obie szkoły z Tucholi, LO w Więcborku i oczywiście nie zabrakło organizatorów młodzieży z LO w Koronowie. Zainteresowanie konkursem z roku na rok jest coraz większe z pewnością wpływ na to ma sama ranga imprezy oraz cenne nagrody. Uczniowie zmagali się w ciągu 120 minut z 4 zadaniami z matematyki i 4 z fizyki. Konkursowi od wielu lat patronują: Starosta Bydgoski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Rektor UKW w Bydgoszczy. Tegoroczną galę zaszczycił swoją obecnością Starosta Bydgoski Pan Wojciech Porzych, który ufundował i wręczył nagrody m. in. 2 tablety, 2 pencamy i 3 pendrive, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Pan Zenon Rydelski, przedstawiciel Instytutu Techniki UKW w Bydgoszczy Pan Dawid Ewald oraz konsultant z KPCEN w Bydgoszczy Pani Ewa Ludwikowska sprawująca opiekę merytoryczną nad konkursem, a także sponsorzy nagród pieniężnych 300 zł za zajęcie 1 miejsca ufundował Pan Tadeusz Radwan oraz drugą nagrodę Pan Andrzej Kołodziejczyk.

Zmagania wygrał: Mateusz WoĽny otrzymując także tytuł najlepszego matematyka, drugą lokatę zajęła Aleksandra Kulczkowska na podium znalazła się również Karolina Nowak jednocześnie będąc najlepszym fizykiem w zmaganiach. Pierwszy raz w historii zwyciężyli uczniowie z jednej szkoły a mianowicie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Sam udział w konkursie był dla przybyłej młodzieży już szczególnym wyróżnieniem, wszyscy zanim przyjechali do koronowskiego liceum przeszli sito szkolnych eliminacji dlatego też każdy uczestnik otrzymał cenne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, firmę AKOMP - Arkadiusz Kochański oraz UKW w Bydgoszczy. Po ogłoszeniu wyników na uczniów, ich opiekunów i zaproszonych gości czekał poczęstunek, który ufundował Pan Wiesław Gancarek - Prezes GS w Koronowie.

Nowoczesność wymaga logiki, konsekwencji, zdolności kombinacji i kojarzenia we wszystkich sprawach, i poważnych, i błahych. Wymaga tego także życie. W oparciu o to rozumowanie udało się nam organizatorom przekonać młodzież, że przede wszystkim warto uczyć się matematyki i fizyki, a przy okazji brać udział w tak inspirującym przedsięwzięciu jak Międzypowiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny, który w pamięci tych młodych ludzi pozostanie na całe życie. Organizatorami konkursu są: matematycy: Elżbieta Gabryelska i Paweł Baran oraz fizyk: Łucja Pieczka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, dziękujemy zaproszonym gościom i sponsorom, zapraszamy za rok.

11 edycja KM-F
2017-04-03
 

Musical i nie tylko w Poznaniu
2017-04-01
 

Na 31 marca zaplanowaliśmy całodniowy wyjazd do Poznania. Licznie reprezentująca naszą szkołę zarówno gimnazjalna jak i licealna młodzież miała okazję zakosztować kąpieli w największym ośrodku sportowo - rekreacyjnym w Polsce na Termach Maltańskich. Mieliśmy też okazję odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu, które wśród swoich dzieł posiada jedyny w polskich zbiorach obraz Claude'a Moneta, namalowany w 1882r. przedstawiający impresjonistyczną wizję plaży w miejscowości Porville, na północy Francji. Spacerkiem przeszliśmy po Starym Mieście podziwiając Ratusz Miejski. Chwilę wytchnienia dała nam wizyta w kompleksie - Stary Browar centrum handlu i sztuki w Poznaniu.

Wisienką na torcie okazała się wizyta w Teatrze Muzycznym. Miejsca zajęte do ostatniego, aplauz publiczności z prośbą o bisy, ogromna dawka śmiechu i rozrywka na medal - to wszystko zapewnili aktorzy w spektaklu: "Zakonnica w przebraniu". Blisko trzygodzinne show nie pozwalało choćby na moment nudy: przepiękne głosy, kapitalnie zaśpiewane songi, oprawa kostiumowa i scenograficzna robiąca ogromne wrażenie - z pewnością zapamiętamy to na długo!!! Zmęczeni ale pełni wrażeń wróciliśmy do Koronowa już planując kolejne wyjazdy.

Międzynarodowy Dzień Teatru
2017-03-29
 

28 marca uczniowie klasy IIa koronowskiego ogólniaka pod czujnym okiem p. Wiesławy Meller wpasowując się w obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Teatru wystawili dwie sztuki. Pierwsza część poświęcona została życiu i twórczości naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. Uczniowie przedstawili III. część Dziadów, w której została ukazana profetyczna wizja męczeństwa i zmartwychwstania narodu polskiego. Druga część przedstawienia upłynęła w innym tonie. Licznie przybyłej widowni składającej się z uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców Koronowa zaprezentowano "Ferdydurke" - Witolda Gombrowicza ukazującą lekcję języka polskiego. Wiele fragmentów wspomnianego dzieła i świetna gra aktorska wywoływały salwy śmiechu na widowni. Refleksja po pamiętnym przedstawieniu nasuwa się jedna: MAMY NIEZWYKLE UTALETNOWANˇ MŁODZIEŻ. A takie talenty warto promować.

III Wojewódzki Przegląd Musztry
2017-03-25
 

24 marca po raz pierwszy w historii naszej szkoły 13 uczniów klasy pierwszej mundurowej-penitencjarnej pod bacznym okiem szkoleniowców: p. Arkadiusza Rybaka i p. Krzysztofa Brzozowskiego przy wsparciu p. Dyrektor naszego ogólniaka Doroty Makowskiej oraz wychowawcy p. Pawła Baran wzięło udział w III Wojewódzkim Przeglądzie Musztry, który odbył się z ZSP w Kruszwicy. Ogromnym sukcesem był już sam udział w turnieju tym bardziej, że klas mundurowych w naszym województwie jest ponad 50, a ostateczny wynik 6 miejsce napawa dumą i w przyszłości mobilizuje do osiągania jeszcze lepszych wyników. W zmaganiach uczestniczyły drużyny m. in. z Inowrocławia, Gąsawy, Kruszwicy, Bielic i Kościelca. Patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Starosta Inowrocławski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Umiejętności kadetów z klas mundurowych oceniało jury w skład, którego weszli m.in.: przedstawiciele wojewody, kuratorium oświaty, wicestarosta Inowrocławski, przedstawiciele służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży Pożarnej. Drużyny prezentowały program obowiązkowy i dowolny. W części obowiązkowej należało wykonać zadania wymienione w regulaminie przeglądu. Oceniano m.in.: prawidłowość oddawania honorów, wykonywanie komend dowódcy, sposób i technikę marszu. Tu jury najwyżej oceniło ZSP w Kościelcu. Nasz ogólniak po części obowiązkowej zajmował 4 lokatę. W programie dowolnym, który jest najbardziej widowiskowy oraz wymaga sporych umiejętności najlepiej wypadła klasa II LO z "Kazika".

Po zsumowaniu punktów, niewielką, 7-punktową przewagą, wygrała drużyna z ZSP w Kościelcu. II miejsce zajęła drużyna klasy II LO ZSP w Kruszwicy. Miejsce III ex aequo zajął Zespół Szkół w Bielicach i klasa III LO z ZSP w Kruszwicy. IV miejsce przypadło ZSP nr 1 w Inowrocławiu, V lokata to ZSN w Gąsawie, a VI miejsce LO w Koronowie. Najlepsi otrzymali puchary i nagrody. Dla nas udział w zawodach był niezwykle emocjonującą przygodą, a także lekcją na przyszłość-wstępem, by w przyszłym roku awansować na podium. Dowódcą drużyny był kadet: Adrian Bukiej, zaś drużynę stanowili kadeci: Jakub Chojnowski, Ewelina Jaskot, Mikołaj Kasprzak, Paweł Kolczyński, Nicola Luptowska, Wiktoria Pozorska, Filip Stefańczyk, Patryk Stróżyński, Oskar Urbański, Monika Wojdanowska, Adam Wujkiewicz, Igor Żurek. SERDECZNIE GRATULUJEMY:)

Zapraszamy do obejrzenia filmu z prezentacją musztry naszej drużyny na przeglądzie.

70-lecie, Teatr, Musztra
2017-03-25
 

Zapraszamy do obejrzenia koronowskiego FLESZA z 24-03-2017, w którym przedstawiono informacje o 70-leciu naszego liceum, powołaniu Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Leona Wyczółkowskiego, przedstawieniu przygotowanym przez uczniów naszego ogólniaka w Centrum Kultury Synagoga oraz przygotowaniach do Wojewódzkiego Przeglądu Musztry.

Wizyta w Zakładzie Poprawczym
2017-03-21
 

W poniedziałek 20 marca klasa mundurowa wraz z wychowawcą p. Pawłem Baran uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorem Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie z p. Maciejem Leciejewskim. Młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania placówki oraz systemem resocjalizacji nieletnich. Dyrektor ZPiSdN przygotował prezentację, w której zwrócił także uwagę na statystykę najczęściej popełnianych przez młodzież czynów zabronionych oraz przedstawił możliwości podjęcia pracy na różnych stanowiskach w prowadzonym Zakładzie Poprawczym. Ważnym punktem wizyty była resocjalizacja nieletnich, także w formie instytucjonalnej, jest ponowną, skorygowaną socjalizacją osób wadliwie przystosowanych społecznie. Odbywa się pod wpływem celowych oddziaływań wychowawców, za pomocą specjalnie do tego dobranych metod i środków oddziaływania w danym otoczeniu. Po części teoretycznej wraz z p. Zbigniewem Kłysem - wychowawcą w ZPiSdN mieliśmy okazję zwiedzić placówkę. Serdecznie dziękujemy za niezwykle pouczającą wizytę.

Pierwsza pomoc z Just Save It.
2017-03-11
 

We wtorek 7 marca klasa mundurowa uczestniczyła w niezwykle ważnym, bo dotyczącym czegoś najcenniejszego ratowania ludzkiego życia, kilkugodzinnym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzięki wspaniałym ludziom: Maćkowi, Ani i Kasi z fundacji JUST SAVE IT. Za praktyczną wiedzę, ogromną wyrozumiałość, fachowość, pasję, super atmosferę SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Galeria oraz więcej informacji o fundacji na stronie JUST SAVE IT>

Zapraszamy na przedstawienie
2017-03-02
 

Sukces sportowców
2017-03-02
 

Nie tylko Studniówką uczeń żyje:) Tegoroczna zabawa Połowinkowa pokazała, jak świetnie potrafią się bawić i drugoklasiści. Tak, tak... to już połowa do matury! W tym roku Połowinki zorganizowała klasa 2a wraz z wychowawczynią p. Izabelą Klajbor. Impreza odbyła się w Bytkowicach w "Stodole pod bocianim gniazdem". Pozostały wspomnienia z fantastycznej zabawy, którą uczniowie z pewnością będą długo pamiętać:)

Sukces sportowców
2017-02-28
 

Dnia 23.02.2017r. odbyły się w Solcu Kujawskim powiatowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Przebieg zawodów był bardzo emocjonujący. Dziewczęta w składzie: Agnieszka Karbowska, Monika Wojdanowska, Klaudia Józefowicz, Marta Winiarska, Karolina Kłys, Marta Kolmajer, Izabela Zaorska - rozegrały dwa mecze: Solec - Koronowo (2:0) i Koronowo - Karolewo (2:0) i zajęły II miejsce. Chłopcy w składzie: Hubert Herba, Michał Bloch, Maciej Górzyński, Jakub Mizdalski, Igor Żurek, Aleksander Zieliński, Paweł Kolczyński, Kacper Głowacki i Jakub Kiszka rozegrali trzy mecze: Koronowo - Solec (2:0), Koronowo - Karolewo (2:0) i najbardziej zacięty a przy tym pełen emocji mecz KORONOWO LO - ZSZ KORONOWO (2:1) - co dało nam I MIEJSCE w powiecie, a tym samym awans do ćwierćfinałów województwa.

Zawodnikom należą się wielkie gratulacje i podziękowania za walkę i wysoki poziom adrenaliny. BRAWO!!!

Studniówka 2017
2017-01-19
 

W sobotę 14 stycznia, by tradycji stało się zadość na 100 dni przed maturą odbył się bal, ten pierwszy, niezwykły pozostający już na zawsze w naszej pamięci. Gościliśmy w przepięknie udekorowanej sali OW Polonez w Pieczyskach, co wspaniale współgrało z eleganckimi strojami wszystkich maturzystów. Nie zabrakło kultowego Poloneza przygotowanego pod czujnym okiem p. Lidii Falkowskiej, nie obyło się bez wzruszających życzeń p. dyrektor Doroty Makowskiej. Trzecioklasiści wraz z wychowawcami: p. Alicją Jarecką i p. Pawłem Baran bawili się do białego rana, a to wszystko dzięki zaangażowaniu wspaniałych Rodziców. Po tak udanej Studniówce pozostaje nam tylko czekać zadawalających wyników matur. Połamania piór!!!:)

Wycieczka do Poznania
2017-01-17
 

Zapraszamy na ekscytującą przygodę w Poznaniu. W programie:

 • pobyt w największym w Polsce ośrodku sportowo-rekreacyjnym Termy Maltańskie z basenami geotermalnymi i zjeżdżalniami m. in. turbo (60km/h);
 • wizyta w Muzeum Narodowym w Poznaniu, by stanąć twarzą w twarz z niedawno odzyskanym obrazem Claude'a Moneta "Plaża w Pourville", którego wartość rynkowa szacowana jest na 7 mln euro;
 • spacer po Starym Mieście i chwila ekstrawagancji w CH "Stary Browar";
 • kulminacją dnia będzie musical "Zakonnica w przebraniu" grany w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Zakonnica w przebraniu to kwintesencja tego, jak powinien wyglądać dobry musical. Znakomita muzyka, dynamiczna akcja, wyrazista scenografia i kostiumy, a przede wszystkim świetni aktorzy-wokaliści, których wykonania spektakularnością wcale nie odbiegają od tych zapamiętanych z kinowego przeboju lat 90. pod tym samym tytułem.

Zapisy do piątku przyjmują: p. Paweł Baran i p. Izabela Klajbor ZAPRASZAMY

¦więta Bożego Narodzenia
2016-12-24
 

70-lecie Nr Konta
2016-12-18
 

Dane konta

Stowarzyszenie Edukacyjne
2016-12-18
 

Projekty filmowe
2016-12-08
 

Uczniowie naszego liceum i gimnazjum w ramach zajęć z informatyki mieli przygotować w zespołach projekt filmowy. Efekt tych prac okazał się nad wyraz interesujący. Zapraszamy do obejrzenia kilku z nich.

Mikołajki po raz 20-ty
2016-12-06
 

Jak na licealną tradycje przystało już po raz 20-ty witaliśmy dziś w murach naszej szkoły wyjątkowych gości - uczniów Zespołu Szkół w Koronowie wraz z nauczycielami i rodzicami. 20 lat to ogromny szmat czasu. Każdego roku przychodzą coraz to nowe roczniki uczniów, zmieniała się także kadra nauczycielska, nie zmieniła się jednak idea Mikołajkowej imprezy i cele, które jej przyświecają.

Tym razem organizatorem uroczystości z ramienia naszego liceum była klasa I b wraz z wychowawczynią p.L.Falkowską. Przygotowano rozmaite konkursy plastyczne, muzyczne i sportowe a także suto zastawione smakołykami stoły. Nie zabrakło także ¦więtego Mikołaja, który rozdawał przybyłym uczniom przygotowane wcześniej prezenty.
Piękna idea i wyśmienita zabawa :)
Niedługo Boże Narodzenie...już dziś z tej okazji życzymy wszystkim spokoju ducha i przyjemnej, prawdziwie rodzinnej atmosfery.

Cudze chwalicie swego...
2016-11-29
 

"Cudze chwalicie, swego nie znacie
Sami nie wiecie, co posiadacie."...
Ten cytat idealnie pasuje do miejsca, które mieliśmy okazję ostatnio odwiedzić, a mianowicie Muzeum ¦ciśle Tajne. W roku 1958 w spokojnej wsi Tryszczyn pod Bydgoszczą rozpoczęła się budowa ściśle tajnego podziemnego centrum dowodzenia. Ponad 4 metry pod ziemią ukryto 50 pomieszczeń o łącznej powierzchni 500 m2. To niezwykłe miejsce, pełne elektroniki i skomplikowanych urządzeń było przez lata utrzymywane w pełnej gotowości do przyjęcia sztabu kryzysowego bydgoskiego urzędu wojewódzkiego. Przez wiele lat mieszkańcy okolicznych miejscowości nie mieli pojęcia o tym miejscu. Slogan na stronie internetowej Muzeum zachęca do odwiedzin słowami: "Zapraszamy do wizyty, która z pewnością na długo zapadnie Wam w pamięć!" To prawda. Z pewnością zapadnie. Tym bardziej, że dzięki twórczej pracy wszystkich osób zaangażowanych w działalność tej placówki można przenieść w świat rodem z czasów PRL-u i poczuć ducha oglądając i dotykając starych odbiorników telewizyjnych, aparatów telefonicznych z "tarczą", zaszyfrować wiadomość na specjalnej maszynie lub, do czego zachęca muzeum odbyć warsztaty z kryminalistyki.W ten jakże odległy szary, przywołujący czas zimnej wojny, świat mogli na chwilę przenieść się szestnastolatkowie z naszego ogólniaka wraz z opiekunami: p. Izabelą Klajbor, p. Lidią Falkowską i p. Pawłem Baran.
Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie. My również zachęcamy do odwiedzin i polecamy to miejsce!!!

Żywa lekcja historii w Eksploseum
2016-11-29
 

Exploseum to miejsce, które odwiedzamy każdego roku z pierwszoklasistami w ramach przerabianego materiału dotyczącego II wojny światowej. Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg zostało otwarte w ramach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Pierwotnie fabryka, w której budynkach powstała ekspozycja, przeznaczona była do zadań militarnych III Rzeszy produkując m.in. trotyl, nitroglicerynę i proch bezdymny, zaspokajając 1/5 zapotrzebowania armii niemieckiej na froncie wschodnim, obecnie zaś jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych nie tylko w skali województwa kujawsko-pomorskiego, ale całego kraju. Zwiedzający kompleks siedmiu budynków pofabrycznych, połączonych siecią wąskich tuneli i korytarzy, mają świadomość historycznej wyjątkowości miejsca, bowiem już same budynki i ich surowe wnętrza snują mroczną opowieść o niewolniczej pracy przymusowej ok. 40 tys. robotników, jeńców wojennych oraz więźniów. Linia produkcyjna strefy produkcji nitrogliceryny (NGL), którą mieliśmy okazję sie poruszać, ograbiona z aparatury przez Armię Czerwoną, została malowniczo wkomponowana w pofałdowany teren leśny wtapiając się w przyrodę i współegzystując z nią.

Ta ogromna fabryka zbrojeniowa, przeznaczona do zadań militarnych III Rzeszy, powstała pod Bydgoszczą w latach 1939 - 1945. Kombinat tajnej produkcji prochu i wypełniania amunicji, wzniesiony rękoma robotników przymusowych należał do przedsiębiorstwa Dynamit-Aktien Gesellschaft (DAG), którego korzenie sięgają lat 60. XIX wieku. To wówczas Alfred Nobel, wynalazca dynamitu i prochu bezdymnego oraz fundator słynnej Nagrody założył firmę, która z czasem urosła do rangi największego producenta materiałów wybuchowych na gruncie niemieckim, zaś szczególny rozwój przedsiębiorstwa przypadł na lata reżimu hitlerowskiego. Jeszcze w 1939 roku, wkrótce po zajęciu Bydgoszczy, w lesie blisko podmiejskiego Łęgnowa Niemcy rozpoczęli budowę ogrodzenia, które objęło powierzchnię 23 km2 – areał przyszłej fabryki. Do końca 1944 roku powstało ponad tysiąc budynków, 400 km dróg i 40 km torów kolejowych. Kompleksowy program budowy obejmował budynki produkcyjne, obiekty infrastruktury elektrycznej, cieplnej, wodnej i kanalizacyjnej, laboratoria, warsztaty, budynki straży pożarnej, ambulatoria, obiekty administracyjne i socjalne, kordegardy i budynki nadzoru. Wizyta w takim miejscu wszystkich odwiedzających skłania do refleksji na temat tego, co człowiek był w stanie zrobić drugiemu człowiekowi, do czego zdolny był w zezwierzęconym świecie wojny. Jest dla nas lekcją, jest przestrogą jak czerpać wiedzę i doświadczenie z historii i więcej nie popełniać tych błędów co przeszłe pokolenia.

Wizyta w Zakładzie Karnym
2016-11-26
 

25 listopada klasa penitencjarno - mundurowa w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Koronowie uczestniczyła wraz z wychowawcą p. Pawłem Baran oraz nauczycielem historii p. Izabelą Klajbor w nietypowych zajęciach. Mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda praca funkcjonariuszy ZK od podszewki, zapoznać się z wymogami, które należy spełnić, by móc pracować w tym zawodzie. Zapoznano uczniów z zasadami obowiązującymi w takim miejscu. Wielką atrakcją okazał się spacer po najstarszej zabudowie, pamiętającej jeszcze cele klasztorne koronowskich cystersów, a dziś zaadaptowane na potrzeby penitencjarne. ZK Utworzony został w 1819 roku na mocy reskryptu króla Fryderyka Wilhelma III, kiedy to władze pruskie przejęły majątek Zakonu Cystersów wraz z klasztorem i kościołem. Klasztor pochodzi z XIV wieku. W chwili przejęcia miał zabudowę typowo barokową, której elementy architektoniczne i dekoracyjne pozostały do dzisiaj. Podporządkowane władzom policyjnym więzienie (tzw. dom poprawczy - Zuchthaus) zaludnione zostało przestępcami kryminalnymi z terenu Prus Zachodnich. W II połowie XIX wieku, zgodnie z ówczesnymi trendami penitencjarnymi, władze pruskie wybudowały pawilon celkowy. W dwudziestoleciu międzywojennym koronowskie więzienie było polskim miejscem odosobnienia dla przestępców kryminalnych. W okresie II wojny światowej jednostka służyła niemieckiemu okupantowi. W latach 1939-1945 zmarło lub zginęło w Koronowie 600 więĽniów.

Dziś Zakład Karny w Koronowie jest jednostką typu zamkniętego z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla mężczyzn będących recydywistami penitencjarnymi oraz oddziałem zewnętrznym typu półotwartego. Pojemność jednostki wynosi 910 miejsc. W zakładzie realizuje się nauczanie w liceum ogólnokształcącym, zasadniczej szkole zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza małej gastronomii oraz gimnazjum. Zakład podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Bydgoszczy. Była to dla nas bardzo poglądowa lekcja, oczywiście możemy sobie tylko w części wyobrazić jak to jest, gdy zamyka się brama zakładu. I to zarówno z perspektywy skazanego (czego oczywiście na własnej skórze nikomu nie życzymy sprawdzać), jak i funkcjonariusza Służby Więziennej, którego pracę już tylko po tym krótkim czasie tam spędzonym, oceniamy jako bardzo angażującą i wyczerpującą. To niezwykle pouczające spotkanie przygotowali dzięki wsparciu dyrekotra ZK w Koronowie p. Jerzego Żurka: p. Robert ¦witaj oraz p. Krzysztof Brzozowski. Serdecznie Im za to DZIĘKUJEMY.

Jedz jabłka 2
2016-11-25
 

Anglicy mają powiedzenie, które głosi, że zjadanie jednego jabłka dziennie wystarczy, by być zdrowym. My, Polacy dobrze o tym wiemy dlatego nasz kraj słynie z najsmaczniejszych jabłek na świecie. Dzięki inicjatywie pani prof. Alicji Jareckiej 22 listopada już po raz drugi był w naszej szkole świętem tego najzdrowszego i najsmaczniejszego owocu. Jabłka i ich właciwości lecznicze były znane już ok. 6500 r. p.n.e. w regionie położonym pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim, skąd pochodzą. Te bogate w liczne witaminy owoce były też przysmakiem starożytnych Rzymian i Greków. Dzięki zawartości błonnika jabłka regulują pracę jelit, chroniąc przed zaparciami i innymi chorobami jelit, w tym przed rakiem jelita grubego. Mają ogromną ilość witamin i minerałów. Dlatego JEDZ JABŁKA.

Pierwszaki z wizytą
2016-11-16

15 listopada klasy pierwsze miały okazję w ramach podpisanej z UKW w Bydgoszczy umowy uczestniczyć w wykładzie dra Waldemara Nowosielskiego dotyczącym problemów bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożeń terrorystycznych we współczesnym świecie. Kolejnym punktem programu było zapoznanie się z potencjałem dydaktycznym oraz kierunkami badań prowadzonymi przez Instytut Techniki.

Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Mogliśmy prześledzić dzieje formacji wojsk lądowych, które z upływem czasu przekształciły się w oddzielny rodzaj Sił Zbrojnych RP. Zapoznaliśmy się z najważniejszymi etapami rozwoju tych formacji, często w nawiązaniu do znanych wydarzeń historycznych. Nasze spotkanie z historią wojsk lądowych rozpoczęliśmy od starcia pod Cedynią w 972 roku, a skończyliśmy zaciętą bitwą o City Hall w Karbali w 2004 roku, która unaocznia wysiłek polskich żołnierzy w czasie misji poza granicami kraju w Afganistanie i Iraku. Przewodnicy prowadzili nas poprzez gabloty wypełnione rzadkimi okazami broni, sprzętu, mundurów, obok sylwetek wojów, rycerzy, husarzy, muszkieterów, pikinierów i żołnierzy, na zaaranżowanych polach bitew pod Raszynem, Ossowem, Mławą, Monte Cassino i Karbalą skończywszy. Największą atrakcją wystawy była bogata kolekcja broni strzeleckiej, używanej przez żołnierzy polskich oddziałów wojskowych od drugiej połowy XIX w., zawierająca m.in. unikatowe egzemplarze pistoletu maszynowego wz. 1939 „Mors” i owianego tajemnicą karabinu przeciwpancernego wz. 1935 „Ur.” Ekspozycja została zaaranżowana w taki sposób, aby przemawiać do nas różnymi środkami wyrazu: tekstem, obrazem, dĽwiękiem; znajomość historii mogliśmy dodatkowo pogłębić w kilkunastu kioskach multimedialnych. Reasumując wyjazd możemy uznać za niezwykle udany i była to także dla nas kolejna lekcja z cyklu wychowanie patriotyczne.

¦więto Niepodległości
2016-11-12
 

Wczoraj natomiast nasza licealna społeczność uczestniczyła w koronowskich obchodach ¦więta Niepodległości, które corocznie cieszy się zainteresowaniem mieszkańców naszego miasteczka. W tym roku licznie zgromadzoną młodzież naszego ogólniaka, w swoim umundurowaniu, wspierała klasa penitencjarna, która wraz z pochodem przeszła ulicami miasta.

Tradycyjnie złożyliśmy kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym oraz Pomnikiem Lotników, którym opiekuje się nasze LO.

Uroczysta Akademia
2016-11-12
 

I nastał kolejny 11 listopada ...

Jak co roku i w naszej szkole odbyła się w uroczysta akademia poświęcona tym, którzy przelewali krew walcząc o swoją i naszą wolność, o Polskę niepodległą i suwerenną, o Polskę, która po 123 latach, nareszcie zaznaczyła swoją obecność na mapach świata.

Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć Mickiewiczowską lekcję patriotyzmu w wykonaniu klasy IIa. W dziejach naszego kraju nie brak momentów, w których Polacy musieli wykazać się odwagą, bohaterstwem i zimną krwią, walcząc w obronie uciśnionej, najpierw przez zaborcę, a potem przez okupanta, ojczyzny. Dlatego też w literaturze, która niejednokrotnie opisywała sytuację polityczną i dążenia społeczeństwa polskiego, znajdziemy portrety bohaterów zmagających się z trudnymi wyborami, często okupowanymi własnym zdrowiem, a nawet życiem. Do tej właśnie tradycji wpisuje się III część „Dziadów” Adama Mickiewicza. W dramacie tym poeta poświęcił wiele uwagi sprawom narodowym, ukazując prześladowania Polaków ze strony zaborcy rosyjskiego, gloryfikując przykłady bohaterstwa patriotów, a także starając się ocalić polską tożsamość narodową. W związku z tym uczniowie naszej szkoły postanowili w bieżącym roku szkolnym uczcić ¦więto Niepodległości odwołując się do sceny więziennej III cz. „Dziadów”. Na początku narrator – Sandra Włazik przybliżyła wszystkim zebranym postać Adama Mickiewicza oraz jego koncepcję patriotyzmu. W dalszej części uczniowie zaprezentowali swoją wizję sceny więziennej. W rolę uwięzionej młodzieży wileńskiej wcielili się: Anna Kłodzińska, Katarzyna Kowalińska, Agnieszka Pacek, Weronika Polasik, Kamila Siekierska, Anna Starszak, Marta Winiarska i Jakub Kiszka. Natomiast poetę Konrada zagrał Filip Marchlewicz. Przedstawienie było przerywane oklaskami, które były wyrazem uznania dla poszczególnych uczniów prezentujących swoje monologi. Wydaje się, że z niechęcią czytany już dziś tekst Mickiewicza ma zadziwiającą siłę performatywną. Spektakl przygotowany przez klasę II A potrafił przykuć uwagę młodzieży, więc skoro „Dziady” napisał nasz narodowy wieszcz i geniusz, to może jednak warto jego słowom zaufać?

Swoje święto mieli także nasi gimnazjaliści, którzy właśnie przy okazji tak ważnego dla nas dnia, składali uroczyste ślubowanie.

I miejsce w konkursie
2016-11-09
 

Uczniowie klasy pierwszej penitencjarnej w dniu 8 listopada w składzie: Nicole Luptowska, Adrian Bukiej oraz Adam Wujkiewicz zajęli I miejsce drużynowo i zdobyli puchar turnieju w Międzyszkolnym Konkursie Strzeleckim zorganizowanym przez koło LOK przy ZSZ w Koronowie. Adrian w indywidualnej klasyfikacji zajął drugą pozycję. Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

¦lubowanie klas I
2016-11-05
 

Wczorajszy dzień minął w niezwykle podniosłej atmosferze. To właśnie w piątkowe przedpołudnie, 4 listopada, odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. W tym roku utworzone zostały dwie klasy: I A - o profilu penitencjarnym, której wychowawcą został p. P. Baran i kl. I B - medialno - prawna i menedżersko - medyczna z wych. p. L. Falkowską. To Oni właśnie w dzisiejszym dniu byli głównymi bohaterami uroczystości.

Na sali nie zabrakło także szanownych gości:

 • Starosty Powiatu Bydgoskiego - P. Wojciecha Porzycha
 • Sekretarza Powiatu Bydgoskiego - P. Leszka Czerkawskiego
 • Dyrektora PCZO - P. Marii Strąk
 • Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego - P. Zenona Rydelskiego
 • Dyrektora ZK w Ostrowie w Czechach - Płk. Pawła Zange
 • Dyrektora ZK w Koronowie - mjr Jerzego Żurka wraz z funkcjonariuszami
 • Komendanta Policji w Koronowie - P. Krzysztofa Zawołańskiego
 • Przedstawiciela UKW z Instytutu Techniki i Informatyki -P. Dawida Ewalda
 • Prezesa Prywatnego Gimnazjum "AWANS" - P. Zbigniewa Kołpackiego
 • Przewodniczącej Rady Rodziców w LO - P. Lidii Urbańskiej

Swoją obecnością zaszczycili nas także Rodzice uczniów.

Dla Liceum ten rok szkolny jest szczególny. Obchodzimy bowiem jubileusz 70 - lecia szkoły. Jak pisał C. K. Norwid: "Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. Nie jakieś tam coś, gdzieś, gdzie nigdy ludzie nie bywali". Pamiętając o przeszłości i celebrując ją przy każdej nadarzającej się okazji, staramy się zwracać szczególną uwagę na teraĽniejszość. Stawiamy na współczesny świat, na jego nowinki i dokonania, współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami, które ułatwiają nam zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Większa część obecnej kadry nauczycielskiej i pracowników szkoły to także wychowankowie koronowskiego ogólniaka. Jesteśmy dumni z naszej szkoły! Cieszy nas fakt, że wśród Dziadków i Rodziców na sali rozpoznaliśmy wielu uczniów tej szkoły, a teraz ich dzieci i wnuki także uczą się w jej murach. Przez te wszystkie lata wychowało się tu spore grono uczniów. Każdy z nich zostawił tu cząstkę siebie. Tu właśnie tworzył swoją historię, zawiązał pierwsze przyjaĽnie a nawet miłości, tu ukształtował swoje poglądy, tu wreszcie poczuł się dorosłym.

Dzisiaj Ci młodzi ludzie, niezwykle obiecujący na przyszłość składali przysięgę, uroczyście ślubując na sztandar szkoły:

 • Uczyć się systematycznie i rozwijać swe zdolności i zainteresowania dla satysfakcji własnej, rodziców i nauczycieli
 • Z pełnym zaangażowaniem uczestniczyć w życiu szkoły, godnie ją reprezentować i wzbogacać jej tradycje
 • Współdziałać w realizacji celów i zadań, być jej współgospodarzem
 • Być koleżeńskim i pomagać innym, szanować starszych i przełożonych
 • Być patriotami dbającymi o pomyślny rozwój naszej Ojczyzny - Rzeczypospolitej Polskiej

W obecności koleżanek i kolegów, nauczycieli i rodziców wychowawcy wręczyli uczniom I-ych klas: Akt pasowania na ucznia. W dalszej części zaproszono zgromadzonych gości na płytę boiska, na której odbył się pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy penitencjarnej, którą na cotygodniowych zajęciach przygotowali i wyćwiczyli funkcjonariusze: p. A. Rybak i p. K. Brzozowski.

Na zakończenie, wszystkich zaproszono na tradycyjną "wojskową" grochówkę.

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie
 

Konkurs językowy
2016-10-28
 

W dniu 25.10.2016 r. przeprowadzony został I Międzyszkolny Konkurs Językowy dla uczniów szkół średnich w Koronowie. Konkurs zorganizowany został przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego w tych szkołach. Byli to p. Alicja Jarecka, p. Magdalena Heise-Ipczyńska oraz p. Waldemar Krzywiński. Konkurs przeznaczony był przede wszystkim dla uczniów klas maturalnych a jego celem było między innymi rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i niemieckim oraz kształtowanie umiejętności językowych. Konkurs odbył się w atmosferze zdrowej rywalizacji. Wzięło w nim udział 11 uczniów. Zwycięzcą konkursu języka angielskiego został uczeń ZSZ w Koronowie - Jarosław Siekierski, a zwyciężczynią konkursu języka niemieckiego uczennica LO w Koronowie - Aleksandra Chudzyńska. Serdecznie gratulujemy!

Wyjazd na kręgle
2016-10-20
 

Pomimo deszczowej i chłodnej jesiennej aury za nami kolejna bardzo udana impreza integrująca naszą gimnazjalną i licealną społeczność. Dzisiejszy wspólny wyjazd na kręgle uważamy za bardzo udany.

Lekcja patriotyzmu
2016-10-18
 

Patriotyzm to miłość i przywiązanie do ojczyzny, do kraju, w którym się urodziliśmy.
Często słyszy się, że pojęcie to zdewaluowało się w dzisiejszym świecie. W nadchodzących dniach wielu z pewnością nasunie się refleksja dlaczego o tym zapominamy?
Może jest to brak czasu? W XXI wieku każdy goni za pieniędzmi, pracą, a brakuje czasu na dłuższą refleksję nad swoim życiem, nad drugim człowiekiem obok. Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce. Jesteśmy przywiązani do kultury naszego kraju, dumni z jego bohaterskiej przeszłości i z jego wkładu do rozwoju ogólnoludzkiej cywilizacji.
Wielu godnych synów miała nasza Ojczyzna. Wystarczy wspomnieć postaci żołnierzy, wodzów i wybitnych dowódców . Nie tylko takie historyczne nazwiska jak: Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski czy Jan Henryk Dąbrowski. Ale przede wszystkim naszych lokalnych bohaterów: polskich pilotów, którzy bronili Anglii w czasie II wojny światowej, którzy zginęli walcząc w Norwegii czy spod Monte Cassino. Tych, którzy wspierali polskie powstania albo oddali życie, gdy okupant wkroczył do Polski w 1939r.
Polacy przez wieki walczyli na wszystkich kontynentach, przelewali swoją krew "za wolność naszą i waszą".
Dla nas prawdziwy patriota kocha swoją ojczyznę i jest w stanie poświęcić jej życie. Rozumie potrzeby mieszkańców, jej historię i stara się w niej aktywnie uczestniczyć. Mottem życiowym prawdziwego patrioty-Polaka winien być "Bóg, Honor i Ojczyzna" – hasło, które widnieje na sztandarach naszych żołnierzy. I choć dzisiaj nie musimy walczyć o Polskę przelewając własną krew to pragniemy pamiętać o tych, którym nie dane było żyć w spokojnych czasach.
Uczniowie klasy III c wraz z panią dyrektor Dorotą Makowską odwiedzili Miejsca Pamięci Narodowej w naszym mieście: Mogiłę Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu parafialnym oraz Pomnik na cmentarzu ofiar przy ulicy Klasztornej - ofiar wojny i reżimu komunistycznego.
Dziś natomiast klasa II a wraz z wychowawczynią p. Izabelą Klajbor uprzątnęła teren i zapaliła znicze przy Pomniku ku czci poległych lotników - mieszkańców Koronowa, którym opiekuje się nasza szkoła.

Chwała Bohaterom!

Sukces sportowy
2016-10-05
 

3. paĽdziernika b.r. odbyły się w Przyłęku, Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy Ib - Aleksander Zieliński, któremu na zawodach towarzyszyła Pani Lidia Falkowska. Możemy pochwalić się II miejscem, dzięki któremu, uczeń zakwalifikował się na mistrzostwa województwa, które odbędą się 7.10. w Bydgoszczy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszych sukcesach!

Integracja klas 1
2016-09-19
 

Kilka ostatnich dni nad polskim morzem obfitowało w przepiękną pogodę i dobre humory. Młodzież zarówno licealna jak i gimnazjalna udała się na warsztaty do Jarosławca (13-16 września). To oczywiście bezapelacyjnie nasz wrześniowy stały punkt. Gościliśmy tam już po raz szósty. Oprócz miejsca docelowego, jakim jest przepiękny Ośrodek Wypoczynkowy "Duet-Domki", słonecznych kąpieli i nadmorskiej kuchni skosztować mogliśmy w Ustce, Darłowie i Darłówku. Klasa mundurowo -penitencjarna codziennie rano rozpoczynała dzień od musztry, było ognisko, gry zespołowe, paintball i długie spacery.

Integracja klas 1
2016-09-12
 

W piątek 9 września uczniowie klas pierwszych liceum i gimnazjum uczestniczyli w tradycyjnym wyjściu integracyjnym do OW Julia w Samociążku. W jeszcze jakże wakacyjnej atmosferze klasa 1a mundurowa o profilu penitencjarnym miała okazję wziąć pierwszy raz udział w zajęciach zorganizowanych przez funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Koronowie. Wszystkich "wybrańców" powitał dyrektor ZK w Koronowie p. mjr Jerzy Żurek. Nie obyło się bez pierwszych komend: baczność, w lewo-zwrot... stanowią one podstawowe elementy musztry, która będzie już im towarzyszyła przez długie lata. Potem przyszedł czas na grilla oraz gry i zabawy sportowe, które niezwykle pozytywnie sprzyjają wzajemnej integracji.

Podpisane porozumienia
2016-09-02
 

Jak na tradycję szkolną koronowskiego Liceum przystało, 1 września rozpoczął się uroczystą Akademią, która odbyła się w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Koronowie.
Jako goście honorowi wystąpili Starosta Powiatu Bydgoskiego p. Wojciech Porzych, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego p. Zenon Rydelski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Jacek Gościak, Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie p. major Jerzy Żurek oraz Prezes Sp. AWANS p. Zbigniew Kołpacki.
Wszystkich zebranych powitała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego p. Dorota Makowska. W swoim wystąpieniu przedstawiła ogólny plan pracy szkoły na nowy rok szkolny i polityki oświatowej, scharakteryzowała główne założenia klas o nowatorskiej koncepcji: klasy mundurowo - penitencjarnej, medialno - prawnej i menedżersko - medycznej. Podpisane zostało także porozumienie w/s współpracy między Zakładem Karnym w Koronowie a Liceum Ogólnokształcącym podpisane w obecności Starosty Bydgoskiego p. Wojciecha Porzycha oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy p. ppłk Jacka Gościaka.
Nowo przybyłym uczniom przedstawiona została kadra pedagogiczna.
Nauczyciele koronowskiego ogólniaka: p. Izabela Klajbor i p. Paweł Baran zaprezentowali w swoim wystąpieniu w jaki sposób można aktywnie, twórczo i kreatywnie a jednocześnie zgodnie z duchem współczesnej szkoły kształcić młodzież poprzez liczne wyjazdy tematyczne na szkolne wycieczki.
Na koniec, w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej, Delegacja wraz ze szkolnym Sztandarem złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła symboliczny znicz na Pomniku Lotników.

Nowy plan lekcji
2016-08-31
 

W odpowiedniej zakładce dostępny jest już nowy plan lekcji obowiązujący od 1 września 2016r.

Rozpoczęcie roku szkolnego
2016-08-28
 

Podręczniki 2016/2017
2016-07-23
 

Wykaz podręczników do Liceum:

 1. klasy pierwsze
 2. klasy drugie
 3. klasy trzecie

Wykaz podręczników do Gimnazjum:

 1. klasa pierwsza i druga - podręczniki zostaną zakupione przez szkołę
 2. klasa trzecia

Trwa Rekrutacja
2016-06-08
 

Debata o zdrowiu
2016-06-17
 

W dniu 16 czerwca 2016r. odbyła się w naszej szkole Debata o Zdrowiu zorganizowana przez klasę trzecią Prywatnego Gimnazjum AWANS. Debata odbyła się z udziałem zaproszonych gości z Gimnazjum nr 1 w Koronowie, uczniów klasy pierwszej o profilu biologiczno- chemicznym. Hasłem przewodnim tegorocznej debaty było: "Zdrowie a choroba - lepiej zapobiegać niż leczyć". Trzecioklasiści przygotowali prezentację multimedialną, w której przekonywali, że :"Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu", wykonali pokaz ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz omówili nową piramidę żywieniową. Końcowym akcentem tej debaty był pokaz oraz degustacja zdrowej żywności. Młodzież doskonale się zintegrowała z uczniami koronowskej "jedynki"oraz wspólnie odbyła ciekawe zajęcia z edukacji zdrowotnej.

Organizatorem debaty była Pani Ewa Rutkowska - nauczyciel biologii.

Wycieczka do Krakowa
2016-06-08
 

W dniach 18-22 czerwca klasa IIc wraz z wychowawcą p. Pawłem Baranem oraz p. Izabelą Klajbor odwiedzą Kraków. W programie m. in. zwiedzanie podziemnego miasta, wawelskich komnat królewskich, Damy z łasiczką Leonarda da Vinci, wizyta w jednym z najpiękniejszych teatrów w Polsce - Teatrze Juliusza Słowackiego, Kopalnia Soli w Wieliczce oraz wizyta w Auschwitz-Birkenau - BYŁYM NIEMIECKIM NAZISTOWSKIM OBOZIE KONCENTRACYJNYM I ZAGŁADY.

Wycieczka szkolna
2016-05-31
 

W dniach 21- 30.05.2016 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie i Prywatnego Gimnazjum "Awans" wzięli udział w wycieczce do Hiszpanii.

21 maja o 4:00 rano wszyscy stawili się na zbiórkę przy hali widowiskowej, by po 32 godzinach dotrzeć do klimatycznego, hiszpańskiego miasteczka Calella. Już pierwszego dnia głodni wrażeń odbyliśmy pierwszy spacer po plaży i kąpiele w przyhotelowych basenach. 23 maja poszliśmy do XIX-wiecznej latarni morskiej, trasą wzdłuż promenady wysadzanej palmami, a następnie spacerowaliśmy po starym mieście, gdzie mogliśmy obserwować jak toczy się normalne, codzienne życie Hiszpanów. Potem przyszedł upragniony czas na plażowanie. 24 maja o godz.10:00 wyjechaliśmy na pierwszą wycieczkę, na której mięliśmy okazję podziwiać bujną, śródziemnomorską przyrodę Hiszpanii, w jednym z najatrakcyjniejszych ogrodów botanicznych w tym regionie: Pina de Rosa. Niezliczone ilości kaktusów, aloesów itd... Następnie udaliśmy się do średniowiecznej miejscowości Tossa de Mar. Zwiedziliśmy to słynne niegdyś rybackie miasteczko, z historyczną śródziemnomorską zabudową, sięgającą XI w. z wąskimi, kolorowymi uliczkami, kamienicami oraz usytuowanym na wzgórzu fortem strzegącym dostępu do miasta od strony morza. Burzącą krew w żyłach przygodą był rejs statkiem z przeszklonym dnem, wpływającym do rozmaitych jaskiń i zatoczek. Dodatkowo adrenalinę podwyższały duże fale, wdzierające się za burtę statku. Na koniec niesamowitym wrażeniem była podróż (Drogą Roku), krętą malowniczą drogą, prowadzącą wzdłuż dzikiego wybrzeża Costa Brava, liczącą 365 zakrętów. Naszym oczom ukazywały sie malownicze zatoczki, skały o dziwacznych kształtach i lazurowe morze. Kwintesencją tego dnia był brazylijski wieczór, z pokazami ognia i temperamentnych tancerzy, którzy wszystkich poderwali do tańca w rytm brazylijskich rytmów.

25 maja dzień rozpoczął się wczesnym śniadaniem, ponieważ czekała nas fascynująca wycieczka do Girony - urbanistycznej mozaiki skomponowanej z elementów architektury greckiej i rzymskiej oraz monumentalnych murów obronnych otaczających miasto. Mogliśmy podziwiać niesamowity panoramiczny widok na czerwone dachy miasta i najpiękniejsze budowle. Zwiedziliśmy historyczną część Barri de la Catedral. Największe wrażenie zrobiły na nas: pasaż archeologiczny i łaĽnie arabskie Banys Arabs. W mieście tym kręcono wiele współczesnych filmów m.in. sceny do fascynującego serialu - Gra o tron. Dalej, w średniowieczny klimat przeniosło nas bajkowe miasto Besalu, będące esencją katalońskiego miasteczka sprzed wieków. Niekwestionowanym symbolem jest doskonale zachowany kamienny most. Wieczór zakończył się wyśmienitą zabawą na parkiecie w rytm hiszpańskich i polskich rytmów co było dla nas miłym zaskoczeniem. 26 maja kolejny dzień podróży spędziliśmy śladami ekscentryka Salvadora Dali. Tego dnia odkryliśmy piękno pejzaży dzikiego wybrzeża. Przybliżyliśmy sobie sylwetkę tego wybitnego artysty, który tak, jak Tramuntana, czyli silny, niesamowity wiatr wiejący w tych rejonach jest częścią dorobku Katalonii i całego świata. Odwiedziliśmy miasto urodzenia i śmierci tego artysty z jego teatrem - Figueres. Następnie udaliśmy się krętą drogą przez Pireneje podziwiając niezwykłe widoki, do przepięknego, białego miasta Cadaques by tam przespacerować się ciasnymi uliczkami, prowadzącymi ze wzgórza do zatoki. Na koniec Port Ligat, miejscowości, w której spędzał wakacje Salvador. Zakosztować luksusu mogliśmy w hiszpańskim Miami - Empuriabrava, podzielonym 30 km kanałów, zwanej też hiszpańską Wenecją, gdzie swoje rezydencje mają m.in. Steffi Graf, Michael Schumacher, itp. Wieczorem czekał na nas Magic Show, w którym czynnie brali udział nasi uczniowie.

27 maja tego dnia najbardziej wyczekiwana wycieczka do Barcelony. Na początek największe dzieło Antoniego Gaudiego - Sagrada Familia a zaraz potem wizyta w Parku Guell, gdzie mięliśmy okazję usiąść na najdłuższej ławce świata, zaprojektowanej przez samego artystę. Emocje sięgały zenitu gdy pojechaliśmy i mogliśmy od środka zwiedzić stadion FC Barcelony - Camp Nou. Dotknąć murawy, zwiedzić szatnię, usiąść w lożach prasowych, zwiedzić muzeum i obejrzeć wszystkie trofea klubu, by na koniec kupić oryginalne gadżety w firmowych sklepie FC Barcelony. Niezapomniany widok na Barcelonę doświadczyła nas wizyta na wzgórzu Montjuic , na którym rozciągał się widok na całą Barceloną z jej nowoczesnymi dzielnicami i jednym z największych zapleczy portowych w Europie. Przejechaliśmy do Dzielnicy Gotyckiej, by podziwiać najstarszą zabudowę Barcelony - z katedrą Santa Eulalia, w której na wewnętrznym dziedzińcu znajdują się gęsi, Pałacem Królewskim oraz Pałacem Generalitat. Prawdziwą atmosferę i klimat miasta mogliśmy odczuć podczas spaceru po "najpiękniejszej ulicy świata" - La Rambli, która słynie z kolorowych targów z owocami, niezwykłymi produktami z całego świata, stoisk z kwiatami, pełnej mimów i artystów. Wycieczkę zwieńczyła wizyta na Placu Hiszpańskim. O 21:00 rozpoczął się pokaz magicznych, podświetlanych fontann - Font Magica. Dzień zakończył się po północy. 28.05. Już na sam koniec odbyliśmy kilkunastokilometrowy spacer po wybrzeżu Costa Brava, m.in. do sąsiedniej miejscowości Santa Susanna, był też czas na zakup pamiątek i zasmakowanie w lokalnej kuchni. Wieczorem, by tradycji stało sie zadość uczestniczyliśmy w tanecznym wieczorku. Tym razem królowały włoskie rytmy m a także kibice Realu Madryt upust emocjom mogli dać oglądając na żywo mecz Ligi Mistrzów. 29.05. Nastąpił czas pożegnania. Ze smutkiem ale z ogromnym bagażem fantastycznych wspomnień, cudownych chwil w prawdziwie przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze wyruszyliśmy w drogę powrotną.

SZCZEGÓŁOWA RELACJA Z WYCIECZKI NA FACEBOOKU
Organizatorami wycieczki byli: Pan Paweł Baran i Pami Izabela Klajbor

Wycieczka szkolna
2016-05-21
 

Twa wycieczka szkolna do Hiszpanii. Szczegółowe informacje na bieżąco na facebooku i w piątkowym wydaniu Expressu Bydgoskiego":)

Sukces naszego LO
2016-04-12
 

Fot. Pani Katarzyna Karwat

Już po raz 10 - jubileuszowy w koronowskim liceum królowały matematyka z fizyką, a to za sprawą X edycji Międzypowiatowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego zorganizowanego przez nauczycieli matematyki: p. E. Gabryelską i P. Barana. Konkursowi od wielu lat patronują: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Starosta Bydgoski i Rektor UKW w Bydgoszczy. Tegoroczną galę zaszczycił swoją obecnością Starosta Bydgoski Pan Wojciech Porzych, który ufundował i wręczył nagrody: tablet, pencam, i 3 pendrive, wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pani Anna Nicpoń, która przekazała zwycięzcom albumy i Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Pan Zenon Rydelski oraz konsultant z KPCEN w Bydgoszczy Pani Ewa Ludwikowska sprawująca opiekę merytoryczną nad konkursem. W konkursie uczestniczyło 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego: 1 przedstawiciel ZSAE w Karolewie, 2 przedstawicieli ZSZ w Koronowie oraz po 3 uczniów z I LO w Nakle nad Notecią, ZSO w Tucholi, LO w Więcborku i organizatorzy LO w Koronowie. Uczniowie zmagali się w ciągu 120 minut z 4 zadaniami z matematyki i 4 z fizyki. Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Zmagania wygrała: Joanna Nowacka z LO w Koronowie otrzymując także tytuł najlepszego matematyka, było to drugie w 10-letniej historii konkursu zwycięstwo organizatorów. Joasia jest uczennicą klasy 2c, której wychowawcą jest Pan Paweł Baran. II miejsce zajął Adam Masalski z I LO w Nakle nad Notecią, III Michał Bukowski z ZSO w Tucholi. Natomiast najlepszym fizykiem okazał się Krzysztof Jeschke także z ZSO w Tucholi. Każdy uczestnik konkursu otrzymał cenne nagrody ufundowane przez: KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan, ROS-SPED Wojciech Radawan, BHP-SERWIS Radosław Rózga, AKOMP Arkadiusz Kochański. Po ogłoszeniu wyników na uczestników i zaproszonych gości czekał poczęstunek i okolicznościowy tort z okazji 10-lecia konkursu, na którym symboliczną świecę zapalił Starosta Bydgoski. Słodki poczęstunek dla uczestników konkursu ufundował Pan Wiesław Gancarek Prezez GS w Koronowie oraz Pani Danuta Nitka.

X Edycja MKM-F
2016-03-28
 

Oferta Szkoły
2016-03-14
 

Regulamin Rekrutacji do LO

Podanie do klasy pierwszej LO

Konkurs biologiczny
2016-03-27
 

Damian Glonek uczeń trzeciej klasy Prywatnego Gimnazjum "AWANS" w Koronowie w dniu 18 marca 2016 r. wziął udział w XV edycji Regionalnego Konkursu Ornitologicznego "Ptaki drapieżne - nasi sprzymierzeńcy", wcześniej zdobył on największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych. Gratulujemy uczestnictwa w tak trudnym i wymagającym wielkiej pasji w poznawaniu życia ptaków drapieżnych konkursie. Opiekunem Damiana jest nauczyciel biologii p. Ewa Rutkowska.

Uwaga Rodzice
2016-03-11
 

Z powodu rekolekcji Drzwi Otwarte dla rodziców LO i gimnazjum w dniu 16 marca nie odbędą się. O terminie spotkań w marcu poinformują wychowawcy klas.

Plan Dnia Otwartego
2016-03-03
 

Plan Dnia Otwartego

Połowinki 2016
2015-02-20
 

12 lutego klasa 2c wraz z wychowawcą p. Pawłem Baran przy wsparciu rodziców zorganizowała Połowinki w OW Julia w Samociązku. Zbędne są słowa dzięki uprzejmości p. Piotra Duziaka wszystko możemy zobaczyć w pigułce na super teledysku z imprezy tutaj .

Rekrutacja 2016
2016-02-10
 

Podanie do klasy pierwszej LO

UCZNIÓW 6 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ICH RODZICÓW ZAPRASZAMY TAKŻE NA DZIEŃ OTWARTY 7 MARCA W GODZ. 11:00-18:00

Podanie do klasy pierwszej gimnazjum

Integracja na 102
2016-03-03
 

Klasy 1a, 2c i 2g we wtorek uczestniczyły w wyjeĽdzie integracyjnym do kręgielni Olimpic w Bydgoszczy. Zabawa była przednia, dużo humoru, dobre jedzenie i wspólne spędzanie wolnego czasu, to miano tytułu super klasy.

Sukces w konkursie WPPOŻ
2016-03-03
 

2 marca trzy osoby z naszej szkoły pod opieką pani Anny Jastrzębskiej wzięły udział w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Pierwsze miejsce w eliminacjach gminnych zajęła uczennica klasy IA Weronika Polasik, która będzie reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach powiatowych odbywających się w Solcu Kujawskim. Weronika została wyróżniona dyplomem i nagrodą rzeczową. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Łukaszewska z klasy 1A, równocześnie wygrywając w konkursie plastycznym "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Walentynkowa odsłona
2016-02-20
 

Festiwal Wielu Odsłon jest cyklem imprez organizowanych przez Burmistrza Koronowa, Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Parafię WNMP w Koronowie. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja dokonań artystycznych młodzieży szkół gminy Koronowo. Jednym z punktów programu festiwalu był koncert pod nazwą "Gramy i śpiewamy", który odbył się 14 lutego w sali Ratusza Miejskiego, na którym oczywiście nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły. Koncert ten miał charakter walentynkowy, więc przebiegał w iście miłosnej atmosferze, którą podgrzewały także dedykacje płynące ze sceny. Naszą szkołę reprezentowali zarówno uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, jak i Prywatnego Gimnazjum "AWANS". Swoje zdolności zaprezentowali: Oliwia Uczniak (IG), Karolina Walkowiak (IIG), Patryk Serafin (IIG), Aleksandra Chudzyńska (IIB), Magdalena Kunca (IIIB), Justyna Witkowska (IIIB) i Wiktoria Zboińska (IIIB). Wrażenia artystyczne były niezapomniane.

Jedz jabłka
2016-02-08
 

Pani prof. Alicja Jarecka zainicjowała 8 lutego akcję JEDZ JABŁKA. Ogrom plakatów promujących niepodważalne właściwości zdrowotne jabłek, wszędzie porozstawiane kosze i skrzynki z jabłkami, którymi każdy z nas mógł się zajadać do woli - rumiane, czerwone nie było chyba osoby, która mogła oprzeć się ich urokowi - tym bardziej, że można je jeść do woli bez żadnych konsekwencji.

Studniówka 2016
2016-02-06
 

Już za sto dni matura... zaraz przychodzi nam na myśl Studniówka - magiczny, jedyny taki bal w życiu każdego młodego człowieka. W tym roku dwie klasy 3b i 3c świętowały w OW Julia w Samociążku. Przepyszne jedzenie, wspaniała muzyka i wyśmienite towarzystwo to gwarancja udanej zabawy do białego rana. Nie zabrakło wspomnień ostatnich trzech lat nauki w LO - intensywnej nauki ale także wspólnych wypadów, wycieczek i imprez. Życzymy Wam połamania piór już za sto dni...

¦więta tuż, tuż...
2015-12-23
 

Stop dopalaczom
2015-12-12
 

Uczestnikami debaty byli uczniowie naszego liceum i Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie, nie zabrakło również rodziców oraz zaproszonych gości z: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, przedstawicieli Policji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Debata miała na celu poszerzenie wiedzy o szkodliwości dopalaczy oraz konsekwencjach prawnych zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych przez uczniów. W drugiej części wystąpili ludzie z pasją, mieszkańcy Koronowa: przedstawiciel starszego i młodego pokolenia, którzy przekonywali, że życie można przeżyć przyjemnie, godnie i efektywnie bez sięgania po środki odurzające.

Na początku zabrała głos Pani Dyrektor Dorota Makowska i wygłosiła prelekcję na temat: "Narkomania w Polsce jako zjawisko społeczne". Następnie wystąpienie przedstawicieli SANEPIDU (Danuta Żmuda, Maciej Borowiecki) dotyczyło działalności Pracowników Sanepidu na rzecz wykrywania nielegalnej sprzedaży dopalaczy w sklepach oraz szkodliwości spożywania tych środków przez młodzież. Pogadanka zainicjowana przez przedstawiciela Policji Pana Sławomira Nowaka przybliżyła prawne konsekwencje spożywania i rozprowadzania substancji psychoaktywnych.

W drugiej części debaty: "ludzie z pasją" głos zabrał Pan Grzegorz Myk - społecznik, pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, żeglarz, przewodnik turystyczny, radny Rady Miejskiej od 1994r., autor wielu przewodników turystycznych i innych wydawnictw. Zaprezentował jak można aktywnie żyć, wypełnić swój wolny czas i nie sięgać po dopalacze.

Szczególnym punktem debaty było wystąpienie Mateusza Nowickiego ucznia trzeciej klasy naszego ogólniaka, który opowiedział o swoich zainteresowaniach historią zakonów rycerskich i uczestnictwie w grupie historycznej rekonstruującej bitwę pod Koronowem z 1410 r. (Grupa rekonstrukcyjna Koronowska Komandoria Templariuszy zaczęła działalność od trojga pasjonatów, którzy bawili się w amatorską rekonstrukcję aż w ostatnich latach osiągnęli wysoki poziom. Jego fascynacja reko zaczęła się już w dzieciństwie, kiedy jak prawie każdy chłopiec chciał zostać rycerzem, a następnie przerodziła się we własne próby rekonstrukcji jak i przeprowadzanie żywych lekcji historii w gimnazjum w stroju z "blachy i prześcieradła". Ostatecznie stał się członkiem Komandorii w 2015r. Jako grupa podejmują inicjatywy odtworzenia w jak najdokładniejszych szczegółach życia i codzienności ludzi różnych epok (tu Templariuszy). Jest to kosztowna zabawa lecz nie mniej wciągająca. Stroje wykonują z materiałów historycznych, sprzęt również (np. u kowala).

Dzięki pasji i chęci przeżycia życia efektywnie, ciekawie i kreatywnie nie interesują ich używki bo szkoda na nie życia!!!

Podsumowaniem spotkania było wystąpienie przedstawicieli SU Izy Zaorskiej i Michała Haraszkiewicza, którzy przedstawili wnioski z dyskusji prowadzonych podczas zajęć z wychowawcami.

¦wiąteczna tradycja...
2015-12-08
 

Czekamy na nie co rok. Pierwsze dni grudnia obfitują w ogrom przygotowań...i nareszcie nadchodzą. MIKOŁAJKI!!!

Jak co roku nasz ogólniak zorganizował specjalną imprezę Mikołajkową dla uczniów z zaprzyjaĽnionego Zespołu Szkół, którzy uczestniczyli w zabawie wraz z nauczycielami - opiekunami i rodzicami. Każdy zaproszony gość i ten mały i ten większy otrzymał upominek od wywołującego wielkie emocje Gwiazdora.

W tym roku gospodarzem była klasa Ia wraz z wychowawcą p. Izabelą Klajbor. Uczniowie przygotowali cały wachlarz interesujących konkurencji: taniec z balonami, układanie świątecznych puzzli, śpiewanie kolęd czy zabawy sportowe. Oczywiście zaproszeni goście zostali ugoszczeni przy suto zastawionych stołach, wypiekami własnego wyrobu.

Nie zabrakło rzecz jasna pamiątkowego zdjęcia... które będzie nam przypominać, że już niedługo... już za chwil parę nadejdą wyczekiwane przez wszystkich ¦więta Bożego Narodzenia.

Wizyta na UKW
2015-12-08
 

8 grudnia kolejny raz w ramach podpisanego porozumienia gościliśmy w Instytucie Techniki UKW w Bydgoszczy. Klasy 1a i 2c uczestniczyły w zajęciach z inżynierii materiałowej i inżynierii bezpieczeństwa. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z nauką o drewnie, metalach oraz jakże aktualny problem zagrożenia terroryzmem.

Stypendium Premiera
2015-12-07
 

1 grudnia 2015 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wręczono przyznane stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016. Stypendia Premiera otrzymują uczniowie, którzy mogą się pochwalić najlepszymi świadectwami w szkole - w naszym ogólniaku laureatką jest Izabela Zaorska z klasy 2c.

Ewaluacja zewnętrzna
2015-12-04
 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 05-10-2015 - 09-10-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Violetta Tyborowska, Monika Laskowska. Szkoła uzyskała najwyższe oceny i spotkała się z niezwykle pozytywną opinią. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami raportu tutaj .

Kolejny maraton
2015-11-28
 

Już kolejny raz... młodzież gimnazjum i liceum uczestniczyła w nocnym maratonie filmowo-sportowym, który odbył się 27/28 listopada. Doskonałym pretekstem do spotkania były ANDRZEJKI, dlatego też nie zabrakło wyśmienitych pączków z wróżbami, lania wosku i wspaniałej zabawy w rytm ulubionej muzyki. W przerwach pizza i ciasta przygotowane przez uczniów - to stałe punkty naszych spotkań. No i oczywiście ekscytujący mecz siatkówki. Kolejny maraton już niebawem...

Wycieczka szkolna
2015-10-20
 

Twają zapisy na wycieczkę szkolną do Hiszpanii. Szczegółowych informacji udziela p. Paweł Baran. Zapraszamy na ekscytującą "siestę, fiestę i manianę":)

Warsztaty
2015-09-20
 

W dniach 15-18 września odbyły się warsztaty humanistyczno-matematyczne nad morzem w Jarosławcu. Oprócz ciekawych zajęć rozwijających nasze zainteresowania mieliśmy okazję odwiedzić klimatyczną Ustkę i urzekające Darłowo. Oczywiście nie zabrakło emocjonujących, wspólnych gier na świeżym powietrzu i ogniska. W Jarosławcu spotkamy się znowu za rok.

Spotkanie z rodzicami
2015-09-10
 

Nowy plan lekcji
2015-08-30
 

W odpowiedniej zakładce dostępny jest już nowy plan lekcji obowiązujący od 1 września 2015 r.

Podsumowanie projektu Przygoda z wiedzą 2
2015-08-30
 

Podsumowanie z realizacji projektu "Przygoda z wiedzą 2" tutaj

Rozpoczęcie roku szkolnego
2015-08-06
 

Podręczniki 2015/2016
2015-07-20
 

Wykaz podręczników do Liceum:

 1. klasy pierwsze
 2. klasy drugie
 3. klasy trzecie

Wykaz podręczników do Gimnazjum:

 1. klasa pierwsza - podręczniki zostaną zakupione przez szkołę
 2. klasa druga i trzecia

Sukces gimnazjum
2015-06-22
 

Super wycieczka
2015-06-20
 

W dniach 8-14 czerwca uczniowie naszego LO i gimnazjum uczestniczyli w "super wycieczce" do ¦winoujścia-Kopenhagi-Malmo-Stralsundu-Berlina. Już pierwszego dnia Aleja Gwiazd i Międzyzdroje. Drugiego, moc atrakcji - wycieczka rowerowa po niemieckiej części wyspy Uznam, przepiękna trasa brzegiem Bałtyku, urokliwe kurorty Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, romantyczne mola i plaże, ale dzień się na tym nie skończył o 2 w nocy pobudka, by wyruszyć do portu w Rostocku i przepłynąć promem do Danii. Mega atrakcją była przeprawa przez cieśninę OreSund do szwedzkiego Malmo - tzw. Mostem nad Sundem (4 km tunelu pod Bałtykiem, 3 km sztuczna wyspa i 8 km wiszącego mostu). Nowoczesne Malmo zachwyciło wszystkich - wizja szklanych domów Żeromskiego stała się rzeczywistością. Ale to tylko część środowych atrakcji. Potem Kopenhaga, rejs kanałami, wizyta na najdłuższym deptaku Europy no i u syrenki. Czwartek, plażowanie, gry i zabwy na świeżym powietrzu, ba naładować akumulatory na wizytę w Oceanarium w Stralsundzie. Podwodne tunele, wielkie akwaria, spektakl światła i dĽwięku, spotkanie z pingwinami, a na koniec spacer po starówce wpisanej na listę UNESCO. Sobota monumentalny i nowoczesny Berlin. W drodze powrotnej wjechaliśmy do Bornego Sulinowa miasta widmo. W przyszłym roku zapraszamy do Hiszpanii :)

Rekrutacja 2015
2015-06-01
 

Dzień Otwarty
2015-05-27
 

Harmonogram Dnia Nauki 2015Drzwi Otwarte
2015-05-24
 

Wszystkiech rodziców klas licealnych i gimnazjalnych zapraszamy 27 maja (środa) w godzinach 16:30-18:00 na spotkania z wychowawcami i nauczycielami w ramach Drzwi Otwartych.

Zakończenie klas 3
2015-04-27
 

Dnia 24 kwietnia w koronowskim "ogólniaku" odbyła się uroczysta Akademia pożegnania klas maturalnych: klasy IIIb (humanistycznej) - wych. Izabela Klajbor i klasy IIIc (matematyczno - informatycznej)- wych. Lidia Falkowska.

Naszym absolwentom życzymy realizacji wszystkich życiowych planów, w szczególności powodzenia w nadchodzących majowych maturach. Połamania piór!!!

¦więto matematyki
2015-04-20
 

18 kwietnia już po raz 9 odbył się Międzypowiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny. Tym razem oprócz tradycyjnie obecności: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, Liceum Ogólnokształcącego w Nakle, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie pierwszy raz w konkursie wziął udział Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi. 17 uczniów zmagało się z 4 zadaniami z matematyki i 4 z fizyki. W tym roku dzięki sponsorom czekały na nich cenne nagrody:

 1. za pierwsze miejsce 400 zł (ufundowane przez Panów Tadeusza i Wojciecha Radwan) + tablet od Pana Starosty - wygrał Krzysztof Duks ZSO Tuchola został też najlepszym matematykiem (nagroda słuchawki od Pana Arkadiusza Kochańskiego)
 2. za drugie miejsce 200 zł (ufundowane przez Panów Tadeusza i Wojciecha Radwan) + pen drive od Pana Starosty - zajął Damian Treider też ZSO Tuchola
 3. za trzecie 100zł (od Pana Andrzeja Kołodziejczyka) + pen drive od Pana Starosty - Sylwia Przywecka LO Nakło i również tytuł najlepszego fizyka.

Poziom konkursu był dość wyrównany. Szkoła na ten dzień została przyozdobiona najwybitniejszymi postaciami polskich matematyków m. in. portretami Stefana Banacha i Mariana Rejewskiego w związku z jego rokiem oraz niezwykłymi liczbami w matematyce pi i e - zadbali o to Pani Lidia Majewska - bibliotekarka i Paweł Baran. Przybyli też goście: Sekretarz Powiatu Bydgoskiego Pan Leszek Czerkawski, Pani Maria Strąk Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Konkurs objęty był patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Rektora UKW w Bydgoszczy i Starosty Bydgoskiego. Organizatorami są: Elżbieta Gabryelska, Łucja Pieczka i Paweł Baran

W tym roku w ramach konkursu, podczas gdy uczniowie rozwiązywali zadania nauczyciele uczestniczyli w Konferencji Matematyków Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanej przez naszą szkołę. Zaproszono także na warsztaty w ramach tej konferencji Panią Ewę Ludwikowską - nauczyciela konsultanta i przewodniczącą zespołu egzaminatorów maturalnych w Bydgoszczy. W programie konferencji było zapoznanie się ze zmianami na egzaminie maturalnym z matematyki od 2015 dla liceów i od 2016 dla techników. Wspólne omówienie różnic w podstawie programowej i budowie arkusza na poziomie rozszerzonym z matematyki, a następnie zajęcia warsztatowe "Zadania na dowodzenie z trygonometrii" W sposób bardzo praktyczny nauczyciele rozwiązywali zadania i przedstawiali te rozwiązania na planszach. Wynikiem końcowym warsztatów był mini zbiór zadań z kilkoma sposobami rozwiązań zadań, a konferencji wnioski dotyczące edukacji matematycznej i kierunku w którym zmierza nowa formuła egzaminu maturalnego. Program konferencji, oprawę multimedialna i merytoryczną przygotowali: Elżbieta Gabryelska, Ewa Ludwikowska i Paweł Baran.

Przygoda w Toruniu
2015-04-17
 

Magiczny, średniowieczny Toruń stał się dla nas miejscem kolejnej "Przygody z wiedzą 2". Dzięki projektowi finansowanemu ze środków UE mieliśmy okazję "dotknąć gotyk na dotyk" - przespacerować się po urokliwej średniowiecznej starówce, a na deser pójść do jednego z piękniejszych teatrów w Polsce - Teatru Wilama Horzycy w Toruniu. "Królowa ciast" nikogo nie pozostawiła obojętnym - spektakl kontrowersyjny, wzbudzający duże emocje, balansujący na granicy rzeczywistości i wytworów wyobraĽni, prawdy i zmyślenia, marzenia i lęku. Ta groteskowa i surrealistyczna sztuka pokazuje jak społeczny mechanizm przemocy przekłada się na mechanizm przemocy w rodzinie. Niezwykłym było to, że zamiast tradycyjnie na widowni, wszyscy siedzieliśmy na scenie dzięki temu zabiegowi mieliśmy okazję obcować z bliskością aktorów i scenografii. Opinie po wyjściu z teatru były różne, jak różny jest odbiór sztuki ..., najważniejsze jest to, że każdy z nas czeka na więcej ...

Żywa lekcja historii
2015-04-14
 

Przygoda z żywą historią - tą najtragiczniejszą, bo dotyczącą II wojny światowej - wizyta w Exploseum była zalążkiem do głębokiej refleksji i dyskusji jak człowiek człowiekowi może ... jak niewiele trzeba, by doprowadzić do totalnej katastrofy świata, człowieczeństwa ... Klasy 1 i 2 c w ramach projektu finansowanego ze środków UE "Przygoda z wiedzą 2" zwiedzały Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg. Wszystkim zwiedzającym nasunęła się jedna konkluzja nie ma przyszłości bez pamięci o przeszłości, a trzeba pamiętać, bo historia lubi się powtarzać ...

Konferencja matematyków
2015-04-07
 

Konkurs mat-fiz
2015-04-07
 

Spotkanie z Carmen
2015-04-01
 

Przeboje pop, rock, ... szybko przemijają ale są też takie, które pozostają w naszych głowach na zawsze i to od pokoleń. Któż z nas nie zna marsza toreadora, arii z kartami czy kwiatkiem zobaczyć to w telewizji - okej, my mieliśmy okazję nacieszyć nasze zmysły widząc to wszystko na żywo. 31 marca w ramach projektu "Przygoda z wiedzą 2" przeżyliśmy wielką artystyczno-estetyczną ucztę wyjeżdżając do Opery Nova w Bydgoszczy na światowy bestseller CARMEN. Przez 3 godziny obcowaliśmy z piękną muzyką oraz fascynującym obrazem wyrażonym w strojach, scenografii, tańcu. Wielu z nas z niepewnością jechało do opery ale ostatecznie wszyscy są zgodni, że było warto.

Co nowego w Przygodzie z wiedzą 2
2015-02-03
 

Bieżące informacje na temat realizacji projektu "Przygoda z wiedzą 2" tutaj

Wycieczka do muzeum
2014-02-03
 

W dniu 31 stycznia 2015 r. młodzież naszego liceum uczestnicząca w projekcie "Przygoda z wiedzą 2" finansowanym ze środków UE miała okazję wyjechać na wycieczkę do Muzeum Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Oprócz możliwości obcowania ze sztuką, podniesienia ekspresji i świadomości kulturalnej mieliśmy okazję zapoznać się z sylwetką i twórczością patrona naszej szkoły. Największe wrażenie na odwiedzających zrobiła Galeria Sztuki Współczesnej jej ponadczasowy wymiar i indywidualizm odbioru. W działach z początku XX wieku, niektórzy odnajdowali analogię ndo współczesnej sytuacji geopolitycznej i nie tylko. Program naszego wyjazdu oprócz wizyty w Domu Leona Wyczółkowskiego i w GSW zawierał zwiedzanie Europejskiego Centrum Pieniądza oraz Zbiory Archeologiczne. Nie małe wrażenie zrobiła na wszystkich Wyspa Młyńska, na której usytuowane są wszystkie te obiekty muzeum usnuta w magicznej zimowej scenerii. Przed nami kolejne wycieczki i wyjazdy najbliższy do Opery Nova w Bydgoszczy na "Carmen".

Super warsztaty
2014-01-29
 

W dniach 17-18.01.2015 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie w ramach projektu "Przygoda z wiedzą 2", mieli okazję uczestniczyć w "Warsztatach dziennikarskich". Program zajęć przebiegał dwufazowo. W ciągu dwóch dni, które przybrały formę zajęć warsztatowych prowadzonych przez Pana Redaktora Cezarego Wojtczaka uczniowie mieli okazję nie tylko zapoznać się z arkanami pracy dziennikarza, ale także nauczyli się przygotowywać notatkę prasową i nabyli umiejętności niezbędne do przeprowadzenia wywiadu.

Druga część projektu przewidywała wizytę w redakcji Gazety Wyborczej, która okazała się niezwykłym doświadczeniem, ukazującym w jak szybkim tempie zmieniają się współczesne media. Ogromnych emocji dostarczyła wizyta w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim i przeprowadzenie wywiadu z p. wojewodą Ewą Mes. Wisienką na torcie okazała się wyprawa do bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej. Młodzież miała okazję od kuchni zobaczyć jak pracują nie tylko dziennikarze, których znamy z ekranu ale także sztab ludzi niezbędnych, aby telewizyjne programy ujrzały światło dzienne. Nabyte umiejętności z pewnością okażą się przydatne w dalszym samokształceniu.

Sukces sportowy
2014-01-30
 

Dnia 27.01.2015 odbyły się powiatowe zawody szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. W rywalizacji dziewcząt udział wzięły trzy szkoły LO Koronowo,ZSOiZ Solec Kujawski oraz ZSZ Koronowo. Pierwsze miejsce zdobyły dziewczęta z Solca Kujawskiego wygrywając z LO Koronowo 2;0 oraz z ZSZ Koronowo 2;0. Nasz zespół zwyciężając 2;1 w setach ZSZ zajął ostatecznie drugie miejsce. W turnieju chłopców rywalizowały cztery szkoły, z Solca Kujawskiego,Karolewa oraz dwie szkoły z Koronowa. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęli nasi chłopcy ktorzy wygrali z ZSZ Koronowo 2;0, ZSAE Karolewo 2;0 oraz przegrywając z ZSOiZ w Solcu Kujawskim 0;2. Naszą szkołę reprezentowali: dziewczęta-Marta Kolmajer, Karolina Kłys, Izabela Zaorska, Martyna Berlicka, Alicja Kożlarek, Marta Izbaner, Lucyna Dembek. Chłopców reprezentowali: Piotr Pacek, Jakub Musiał, Filip Manys,M ateusz Bess, Kamil Jóżwik, Filip Szmagliński, Kamil Latos, Olek Jach oraz Jakub Kołodziejczyk. Opiekunem naszych drużyn była Lidia Falkowska.

Opracowała: Lidia Falkowska

Seminarium Wiedza a własna firma
2014-01-30
 

W środę młodzież klas 3 wzięła udział w seminarium przeprowadzonym przez firmę Personel System w ramach projektu "Przygoda z wiedzą 2", którego tematyka dotyczyła założenia własnej firmy. Wszyscy uczestnicy ocenili je bardzo pozytywnie, podkreślając merytoryczne przygotowanie do zajęć połączone z przystępnością w formie. Zwracali szczególną uwagę na jego aspekt realistyczny i przydatny w życiu zwłaszcza w sytuacji podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ciekawym było praktyczne podejście do omawianych zagadnień, przedstawienie całej ścieżki jaką musi przejść początkujący przedsiębiorca, gdzie i jakie dokumenty musi złożyć. Panie aktywizowały uczniów i zmuszały do dyskusji. Zaproponowały również test mający na celu zbadanie odpowiednich predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ważnym aspektem były środki unijne - sposób ich pozyskiwania i wykorzystania w fazie rozpoczęcia własnego biznesu. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe oraz długopisy. Zdobytą wiedzę podczas seminarium cechowała praktyczność i podmiotowość, a nie ogólnikowe podejście.

Kolejne spotkanie z UKW
2014-01-23
 

W minioną środę kolejny raz w ramach podpisanego porozumienia z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Instytut Techniki. Tym razem królowała chemia i inżynieria materiałowa.

Nasi stypendyści
2014-01-05
 

W roku szkolnym 2014/2015 stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostali: Monika Runka z klasy 2c oraz Paweł Fiedorowicz z klasy 3c. Serdecznie Gratulujemy:)

Wesołych ¦wiąt
2014-12-23
 

Nie palę, nie piję, nie ćpam...
2014-12-15
 

Klasy pierwsze naszego liceum w ramach projektu multimedialnego na zajęciach informatyki oraz własnej akcji społecznej pod dość kolokwialnym tytułem: "Nie palę, nie piję, nie ćpam" przygotowały filmy mające na celu walkę młodzieży z zagrożeniami otaczającego ich świata – nałogami. Wynikiem ich pracy były krótkie etiudy ukazujące różne postawy i zachowania wobec demoralizacji. Przykładowy film pt. "Siegając dna" do obejrzenia tutaj

Wycieczki EKO
2014-12-15
 

W ostatnim tygodniu młodzież naszego liceum miała okazję uczestniczyć w dwóch wycieczkach realizaujących ścieżkę ekologiczną w ramach PzW 2, a mianowicie: do oczyszczalni ścieków w Koronowie oraz elektrowni wodnej w Samociążku.

Biologia i chemia w laboratorium
2014-12-12
 

W zajęciach przeprowadzonych w CM UMK w Bydgoszczy w ramach projektu "Przygoda z wiedzą 2" udział wzięli zainteresowani uczniowie, którzy dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, mając do dyspozycji wyposażone laboratoria i pomoce dydaktyczne niedostępne na co dzień w liceach.

Tak wyglądały zajęcia oczami p. Alicji Jareckiej oraz uczniów naszego liceum:

W ramach realizacji projektu "Przygoda z wiedzą 2" uczniowie liceum w Koronowie uczestniczyli dwukrotnie w zajęciach na Collegium Medicum w Bydgoszczy. Zajęcia odbywały się w soboty: 29.11.2014 i 6.12.2014. Podczas pierwszych zajęć uczniowie uczestniczyli w zajęciach z fizjologii snu i chemii, a podczas drugich z zajęć farmakologii i genetyki. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z planem. Były profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Odbywały się w miłej, przyjaznej atmosferze. Każdy uczeń miał dobrze przygotowane stanowisko pracy. Uczniowie zdobyli sporo nowej wiedzy a także wiele praktycznych umiejętności. Nie zabrakło też pamiątek. Wszyscy są bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tych zajęciach. Uczniowie otrzymali też ciepły posiłek, smaczny obiad, między zajęciami. Zapewniono nam bezpieczny i wygodny transport na zajęcia i z powrotem.

Pierwsza część zajęć odbyła się w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej - prowadziła je Pani dr n. farm. Marta Sobiesiak; następnie w Katedrze Fizjologii z Panią dr n. med. Darią Pracką z Biologii Medycznej.

W kolejnym tygodniu zaczęliśmy od Genetyki z Panią dr hab. n. med. Aliną WoĽniak - prof. UMK, po czym z dr hab. n. med. Panią Celestyną Mila-Kierzenkowską z farmakologii.

Więcej informacji na stronach Starostwa Powiatowego tutaj oraz CM UMK tutaj

To już było, dużo przed nami..
2014-12-10
 

Bieżące informacje na temat realizacji projektu "Przygoda z wiedzą 2" tutaj

Warsztaty dziennikarskie
2014-12-03
 

We wtorek 2 grudnia odbyła się druga część warsztatów dziennikarskich w ramach projektu "Przygoda z wiedzą 2", które prowadzi Pan Redaktor Cezary Wojtczak znany m. in. z programów Telewizji Bydgoszcz "Polityka dla ludzi" i "Rozmowa dnia", a mianowicie: spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes, wizyta w redakcji Gazety Wyborczej i rozmowa z jej redaktorami naczelnymi oraz zwiedzanie bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej.

Intrygująca sobota z wiedzą
2014-11-17
 

15 listopada uczniowie naszej szkoły mięli okazję uczestniczyć w dwóch przedsięwzięciach w ramach projektu "Przygoda z wiedzą 2": w Grze w przedsiębiorstwo i zajęciach teatralnych z aktorem.

Uczestnicy Gry występują w kilkuosobowych zespołach. Wykorzystując umiejętności pracy w grupie, dążą do optymalnych rozwiązań konkursowego zadania. Tworząc strategię firmy, sprawdzają swoją kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i reagowania na sytuacje rynkowe. Za każdym razem zadanie konkursowe stanowi realny problem - dzięki temu najlepsze rozwiązania wykorzystywane mogą być przez przedsiębiorstwa. To właśnie osadzenie Gry w rzeczywistości rynkowej stanowi jeden z jej walorów. Uczestnicy kształtują też niezwykle dziś przydatne umiejętności prezentacyjne. W pierwszej edycji tej zabawy wzięli udział uczniowie klas 3b i 3c rywalizując pomiędzy sobą o cenne nagrody. Przed nimi kolejny etap w konkurencji między szkołami naszego powiatu i województwa.

Obyło się również drugie spotkanie z cyklu warsztaty teatralne z aktorem tym razem dotyczące emisji głosu, jego modulacji, dykcji itp.

11 listopada
2014-11-12
 

Tradycyjnie bardzo liczne gremium uczniów naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym, p. dyrektor Dorotą Makowską i opiekunem p. Izabelą Klajbor uczestniczyli w gminnych Obchodach ¦więta Niepodległości. Złożono także kwiaty pod pomnikiem Lotników, którym opiekuje się nasze liceum.

Przygoda z teatrem
2014-10-17
 

W dniu 16 paĽdziernika młodzież z koła teatralnego, a także pozostali uczestnicy projektu "Przygoda z wiedzą 2" mieli okazję wyjechać do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na mega popularny i nagradzany spektakl "Klub kawalerów". W niezwykle zabawny i kontrowersyjny sposób, w ten czwartkowy wieczór byliśmy świadkami wojny..., walki płci pięknej z tą "drugą" o dominację i panowanie nad światem przybiera różne formy i posługuje się wymyślnymi narzędziami. Istnieje jednak wiele historii o tych, którzy tej walki nie chcieli toczyć. A to jeszcze nie koniec... przed nami m. in. wizyta w Teatrze Wilama Horzycy w Toruniu, Operze Nova w Bydgoszczy, a to wszystko za darmo - finansowane ze środków UE.

Historia i wos górą
2014-10-05
 

Dn. 30.09.2014 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie - Magdalena Żarek i Prywatnego Gimnazjum "Awans" - Łukasz Pawlak wraz z opiekunem p. Izabelą Klajbor, uczestniczyli w uroczystej gali połączonej z prelekcją na temat "10 -lecia Polski w UE". Konkurs w wiedzy o społeczeństwie patronował marszałek województwa kujawsko - pomorskiego p. Piotr Całbecki. Z ponad setki prac nadesłanych z całego województwa kujawsko - pomorskiego jury wybrało 37, których autorów nagrodzono podczas uroczystości, wśród nich wymienionych uczniów. Wyróżnione prace opublikowano w albumie, który trafił także do naszej szkoły.

Warsztaty
2014-09-28
 

W dniach 23-26 września klasy 1b, 1c i 1g uczestniczyły w warsztatach dydaktyczno-integracyjnych, które odbyły się w Jarosławcu. Nadmorski klimat i rześkość wrześniowej pogody sprzyjały wzajemnym zabawom na świeżym powietrzu. Nie obyło się bez ogniska i klasowych obchodów "Dnia chłopaka".

Rekrutacja Przygoda z wiedzą 2
2014-09-05
 

RUSZA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY UE "PRZYGODA Z WIEDZˇ 2" W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Rekrutacja do projektu "Przygoda z wiedzą 2"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Przygoda z wiedzą 2"

Deklaracja uczestnictwa w projekcie "Przygoda z wiedzą 2"

Pierwsze sukcesy
2014-09-05
 

Nowy rok szkolny rozpoczynamy od sukcesów w konkursie literackim "Zło dobrem zwyciężaj", w którym laureatkami etapu wojewódzkiego - zajmując 1 miejsce zostały: Magdalena Staniszewska z klasy 3b i Monika Słomska - 2c. Finalistkami są również: Daria Kowalska, Aleksandra Rakowska oraz Marta Barabasz. Wszystkim dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na ogólnopolskim etapie konkursu!:)

Opiekunem młodych literatek jest ks. Michał Stępnik.

Rozpoczęcie roku
2014-09-01
 

Życzymy wszystkim twórczej, pełnej emocji i fascynacji pracy w nowym roku szkolnym.

Tradycyjne złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Koronowskich Lotników, którym od wielu lat opiekuje się nasze liceum.

75 rocznica wybuchu wojny
2014-09-01
 

Msza ¦w.
2014-08-31
 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich 1 września na godz. 8:00 do kościoła ¦w. Andrzeja na Mszę ¦w. inaugurującą nowy rok szkolny. Obędzie się ona w intencji ¦p. Prof. Małgorzaty Kujawińskiej i ¦p. Doroty Żurek.

Ks. Michał Stępnik

Nowy plan lekcji
2014-08-25
 

W odpowiedniej zakładce dostępny jest już nowy plan lekcji obowiązujący od 1 września 2014 r.

Rozpoczęcie roku
2014-08-25
 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września o godz. 9:00.

Podręczniki 2014/2015
2014-05-26
 

Wykaz podręczników do Liceum:

 1. klasy pierwsze
 2. klasy drugie
 3. klasy trzecie

Wykaz podręczników do Gimnazjum:

 1. klasa pierwsza
 2. klasa druga i trzecia

Archiwum2013/2014 »

Archiwum1 »

Archiwum »

 
 
© 2024 Liceum Ogólnokształc±ce im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie :: Wszelkie Prawa Zastrzeżone :: Powered by http://exbee.pl